มูลนิธิสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน Reading Culture Promotion Program

เข้าสู่ระบบ
ลืมรหัสผ่าน

ค้นหา

แหล่งการอ่าน

หมวดหมู่

Ristretto Coffee

73 ซอยซอย นาคนิวาส 5-7 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10310 0-2932-5595 http:// เวลาทำการเปิดทุกวัน 7.00-20.00 น. เสาร์อาทิตย์ 7.00-18.00 น.

ห้องสมุดประชาชนอำเภอพิชัย

อำเภอพิชัย อุตรดิตถ์ 53120 055-412068 http://

ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าซาง

ถนนลำพูน-ลี้ ตำบลป่าซาง อำเภอป่าซาง ลำพูน 51120 053-557217 ต่อ 16 http://

ห้องสมุดประชาชนอำเภอเมืองปาน

ตำบลเมืองปาน อำเภอเมืองปาน ลำปาง 52240 054-276106 http://

ห้องสมุดประชาชนอำเภอปางมะผ้า

ตำบลสมป่อง อำเภอปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน 58150 http://

ห้องสมุดประชาชนอำเภอปาย

114/4 หมู่ 4 ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย แม่ฮ่องสอน 58130 053-617167,053-617239 http://

ห้องสมุดประชาชนอำเภอร้องกวาง

ตำบลร้องกวาง อำเภอร้องกวาง แพร่ 54140 054-597351,054-596601 http://

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดแพร่

ถนนคุ้มเดิม ตำบลในเวียง อำเภอเมือง แพร่ 54000 054-511677,054-522249 http://

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดเพชรบูรณ์

อำเภอเมือง เพชรบูรณ์ 67000 056-721532 http://

ห้องสมุดประชาชนอำเภอพรหมพิราม

หมู่ 1 ตำบลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม พิษณุโลก 65150 055-369046 http://

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดพิษณุโลก

ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง พิษณุโลก 65000 055-242405,055-231606 http://

ห้องสมุดประชาชนอำเภอโพธิ์ประทับช้าง

หมู่ 9 ตำบลวังจิก อำเภอโพธิ์ประทับช้าง พิจิตร 66190 056-670233 http://

ห้องสมุดประชาชนอำเภอโพทะเล

ตำบลโพนทะล อำเภอโพนทะล พิจิตร 66130 056-681202 http://

ห้องสมุดประชาชนอำเภอเมืองพิจิตร

(ศาลากลางหลังเดิม) ถนนบุษบา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง พิจิตร 66000 056-614809 http://

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดพิจิตร

29 ถนนคลองคะเชนทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง พิจิตร 66000 056-612305,056-615304 http://

ห้องสมุดประชาชนอำเภอภูซาง

หมู่ 6 ตำบลป่าสัก อำเภอภูซาง พะเยา 56110 http://

ห้องสมุดประชาชนอำเภอปง

286 หมู่ 3 ถนนขุนยวม อำเภอปง พะเยา 56140 054-497254,054-497256 http://

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดพะเยา

ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ ตำบลต๋อม อำเภอเมือง พะเยา 56000 054-481170 http://

ห้องสมุดประชาชนอำเภอปัว

หมู่ 5 ตำบลวรนคร อำเภอปัว น่าน 55120 054-756386,054-791112 http://

ห้องสมุดประชาชนอำเภอไพศาลี

523/3 ถนนไพศาลี-บึงสามพัน ตำบลไพศาลี อำเภอไพศาลี นครสวรรค์ 60220 056-352380 http://

ห้องสมุดประชาชนอำเภอพยุหะคีรี

หมู่ 4 ถนนพหลโยธิน ตำบลพยุหะ อำเภอพยุหะ นครสวรรค์ 60130 056-341504 http://
จำนวนการเข้าชม: 8,698,249 ครั้ง