มูลนิธิสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน Reading Culture Promotion Program

เข้าสู่ระบบ
ลืมรหัสผ่าน

ค้นหา

แหล่งการอ่าน

หมวดหมู่

ห้องสมุดประชาชนอำเภอน้ำปาด

อำเภอน้ำปาด อุตรดิตถ์ 53110 055-481015 http://

ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ทา

ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา ลำพูน 51140 053-571097,053-976291 http://

ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่เมาะ

หมู่ 3 ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน ลำปาง 52160 054-330720 http://

ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่พริก

อำเภอแม่พริก ลำปาง 52180 054-299339 http://

ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ทะ

อำเภอแม่ทะ ลำปาง 52150 054-331551 http://

ห้องสมุดประชาชนอำเภองาว

อำเภองาว ลำปาง 52110 054-329482 http://

ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาน้อย

หมู่ 1 บ้านแม่ลาน้อย ถนนแหล่งพาณิชย์ ตำบลแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน 58120 053-699247 http://

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ถนนขุนลุมประพาส ตำบลจองคำ อำเภอเมือง แม่ฮ่องสอน 58000 053-618076 http://

ห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองม่วงไข่

ถนนเสรีไทย ตำบลหนองม่วง อำเภอหนองม่วง แพร่ 54170 054-635773 http://

ห้องสมุดประชาชนอำเภอน้ำหนาว

อำเภอน้ำหนาว เพชรบูรณ์ 67260 056-779121 http://

ห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองไผ่

ถนนสระบุรี-หล่มสัก อำเภอหนองไผ่ เพชรบูรณ์ 67100 056-781786 http://

ห้องสมุดประชาชนอำเภอเนินมะปราง

ตำบลเนินมะปราง อำเภอเนินมะปราง พิษณุโลก 65190 055-399449 http://

ห้องสมุดประชาชนอำเภอนครไทย

ถนนอุดรดำริห์ ตำบลนครไทย อำเภอนครไทย พิษณุโลก 65120 055-389005 http://

ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ใจ

(ที่ว่าการอำเภอหลังเก่า) หมู่ 1 ตำบลแม่ใจ อำเภอแม่ใจ พะเยา 56130 054-417290 http://

ห้องสมุดประชาชนอำเภอนาหมื่น

หมู่ 1 ตำบลนาทะนุง อำเภอนาหมื่น น่าน 55180 054-787124 http://

ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่จริม

หมู่ 4 ถนนน่าน-แม่จริม ตำบลหนองแดง อำเภอแม่จริม น่าน 55170 054-769071 http://

ห้องสมุดประชาชนอำเภอนาน้อย

หมู่ 1 ตำบลนาน้อย อำเภอนาน้อย น่าน 55150 054-789136,054-789125 http://

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดน่าน

ตำบลในเวียง อำเภอเมือง น่าน 55000 054-771702 http://

ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอนาคลี

ตำบลตาคลี อำเภอตาคลี นครสวรรค์ 60140 056-262018 http://

ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่เปิน

239 หมู่ 14 ตำบลแม่เปิน อำเภอแม่เปิน นครสวรรค์ 60150 056-887095 http://

ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่วงก์

559 หมู่ 9 บ้านแม่กระทู้ ตำบลแม่วงก์ อำเภอแม่วงก์ นครสวรรค์ 60150 056-238032 http://
จำนวนการเข้าชม: 8,898,870 ครั้ง