มูลนิธิสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน Reading Culture Promotion Program

ได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
ลืมรหัสผ่าน

ชุมชนคนรักการอ่าน

เสนอแนะแผนบันทึกสถิติการอ่านรายบุคคลอิงเลขที่บัตรประชาชนในวาระการอ่านแห่งชาติ

อยากเสนอไอเดียให้องค์กรต่างๆที่สนใจจัดวาระการอ่านแห่งชาติให้ครอบคลุมทุกคนที่่เป็นคนไทยอิงกับบัตรประชาชน

ถ้ารัฐหรือภาคประชาชนในท้องถิ่นย่อยๆเช่นหมู่บ้านมีการประกาศสาบานตนว่าจะร่วมกันอ่านโดยมีสถิติตรวจสอบได้เป็นรูปธรรมภายในระยะเวลาหนึ่งปี สามารถสร้างจำนวนประชากรไทยที่รักการอ่านได้เพิ่มขึ้นและอาจจะทำลายสถิติกินเนสบุ๊คก็ได้

เช่นนาย ก. เลขที่บัตรประชาชน 1234567890 มีสถิติการอ่านดังนี้

ว/ด/ป  ชื่อหนังสือ ประเภทหมวดหมู่ของหนังสือ/สื่อสิ่งพิมพ์ที่อ่าน สถานที่อ่าน  ระยะเวลาในการอ่านจนจบหรือ เลือกอ่านบางหัวข้อบางตอนในเล่ม

ให้แต่ละคนส่งหลักฐานการอ่านให้เจ้าหน้าที่ในชุมชนหรือเจ้าหน้าที่ภาครัฐคีย์ข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศและประมวลผลรายวัน/รายเดือน/รายปีส่งผลประมวลมาที่ส่วนกลาง และให้รายงานผลผ่านเวปไซด์ สื่อวิทยุชุมชนกระจายเสียงไปตามหมู่บ้านว่าปัจจุบัน นาย ก อยู่อันดับที่เท่าไหร่ในการอ่าน มีสถิติการอ่านกี่บรรทัด กี่เรื่อง กี่เล่ม กี่ประเภทหนังสือ เป็นต้น

 

จากนั้นให้มีการประกาศผลรายชื่อผู้ชนะเลิศการอ่านหนังสือมากที่สุดจำนวน ? คน ในระดับหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด แล้วนำมาแข่งระดับภาคต่างๆ จนกระทั่งระดับประเทศไทย

 

แบ่งเป็นระดับอนุบาล

ระดับปฐมวัย

ระดับมัธยม ปวช. ปวส อนุปริญญา

ระดับอุดมศึกษา

และแบ่งตามวัย/เพศ/อายุ

ให้เป็นการทำเพื่อชาติ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา.

นับถือ

ปัทมาวดี ศิริภัทรากูร

 

 

แนะนำเมื่อ 12ต.ค. 53
1ความคิดเห็น
Share

ข่าวน่าอ่านที่เกียวข้อง


ความคิดเห็นที่ 1

ไอเดียน่าชื่นชมครับ

14:30:57 | 20 ต.ค. 53
Chart Project

แสดงความคิดเห็น

 

 

กรุณา Login เข้าระบบก่อนแสดงความคิดเห็น หรือสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่