มูลนิธิสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน Reading Culture Promotion Program

เข้าสู่ระบบ
ลืมรหัสผ่าน

ค้นหา

 

รางวัลซีไรต์ (S.E.A. Write)  มีชื่อเต็มว่า รางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (Southeast Asian Writers Award) เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2522 เป็นรางวัลประจำปีที่มอบให้แก่กวีและนักเขียนใน 10 ประเทศรัฐสมาชิกแห่งสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในปัจจุบัน

รายนามนักประพันธ์และรายชื่อวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลซีไรต์ของประเทศไทย

 

พ.ศ. 2522  ลูกอีสาน  คำพูน บุญทวี
พ.ศ. 2523  เพียงความเคลื่อนไหว  เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์
พ.ศ. 2524  ขุนทอง เจ้าจะกลับเมื่อฟ้าสาง  อัศศิริ ธรรมโชติ
พ.ศ. 2525  คำพิพากษา  ชาติ กอบจิตติ (ครั้งที่ 1)
พ.ศ. 2526  นาฏกรรมบนลานกว้าง  คมทวน คันธนู (ประสาทพร ภูสศิลป์ธร)
พ.ศ. 2527  ซอยเดียวกัน  วาณิช จรุงกิจอนันต์
พ.ศ. 2528  ปูนปิดทอง  กฤษณา อโศกสิน (สุกัญญา ชลศึกษ์)
พ.ศ. 2529  ปณิธานกวี  อังคาร กัลยาณพงศ์
พ.ศ. 2530  ก่อกองทราย  ไพฑูรย์ ธัญญา (ธัญญา สังขพันธานนท์)
พ.ศ. 2531  ตลิ่งสูง ซุงหนัก  นิคม รายยวา
พ.ศ. 2532  ใบไม้ที่หายไป : กวีนิพนธ์แห่งชีวิต  จิระนันท์ พิตรปรีชา
พ.ศ. 2533  อัญมณีแห่งชีวิต  อัญชัน (อัญชลี วิวัธนชัย)
พ.ศ. 2534  เจ้าจันท์ผมหอม นิราศพระธาตุอินทร์แขวน  มาลา คำจันทร์ (เจริญ มาลาโรจน์)
พ.ศ. 2535  มือนั้นสีขาว  ศักดิ์ศิริ มีสมสืบ (กิตติศักดิ์ มีสมสืบ)
พ.ศ. 2536  ครอบครัวกลางถนน  ศิลา โคมฉาย (วินัย บุญช่วย)
พ.ศ. 2537  เวลา  ชาติ กอบจิตติ (ครั้งที่ 2)
พ.ศ. 2538  ม้าก้านกล้วย  ไพวรินทร์ ขาวงาม
พ.ศ. 2539  แผ่นดินอื่น  กนกพงศ์ สงสมพันธุ์
พ.ศ. 2540  ประชาธิปไตยบนเส้นขนาน  วินทร์ เลียววาริณ (ครั้งที่ 1)
พ.ศ. 2541  ในเวลา  แรคำ ประโดยคำ (สุพรรณ ทองคล้อย)
พ.ศ. 2542  สิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าคน  วินทร์ เลียววาริณ (ครั้งที่ 2)
พ.ศ. 2543  อมตะ  วิมล ไทรนิ่มนวล
พ.ศ. 2544  บ้านเก่า  โชคชัย บัณฑิต' (โชคชัย บัณฑิตศิละศักดิ์)
พ.ศ. 2545  ความน่าจะเป็น  ปราบดา หยุ่น
พ.ศ. 2546  ช่างสำราญ  เดือนวาด พิมวนา
พ.ศ. 2547  แม่น้ำรำลึก  เรวัตร์ พันธุ์พิพัฒน์
พ.ศ. 2548  เจ้าหงิญ  บินหลา สันกาลาคีรี (วุฒิชาติ ชุ่มสนิท)
พ.ศ. 2549  ความสุขของกะทิ งามพรรณ เวชชาชีวะ
พ.ศ. 2550  โลกในดวงตาข้าพเจ้า  มนตรี ศรียงค์
พ.ศ. 2551  เราหลงลืมอะไรบางอย่าง  วัชระ สัจจะสารสิน
พ.ศ. 2552   ลับแลแก่งคอย อุทิศ เหมาะมูล
พ.ศ. 2553  ไม่มีหญิงสาวในบทกวี ชะการีย์ยา อมตยา 
พ.ศ. 2554  แดดเช้าร้อนเกินกว่าจะนั่งจิบกาแฟ  จเด็จ กำจรเดช 
พ.ศ. 2555  คนแคระ  วิภาส ศรีทอง
พ.ศ. 2556  หัวใจห้องที่ห้า  อังคาร จันทาทิพย์ 
พ.ศ. 2557  อสรพิษ  แดนอรัญ แสงทอง 
พ.ศ. 2558  ไส้เดือนตาบอดในเขาวงกต   วีรพร นิติประภา
พ.ศ. 2559  นครคนนอก  พลัง เพียงพิรุฬห์
พ.ศ. 2560  สิงโตนอกคอก จิดานันท์  เหลืองเพียรสมุท
พ.ศ. 2561  พุทธศักราชอัสดงกับทรงจำของทรงจำของแมวกุหลาบดำ  วีรพร  นิติประภา
 
 
 
 
 
 
 
 
         รางวัลนายอินทร์อะวอร์ด เป็นรางวัลวรรณกรรมที่จัดขึ้นโดย ร้านนายอินทร์ เป็นร้านค้าปลีกหนังสือในเครือบริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับ
ลิชชิ่ง จำกัด(มหาชน)โดยมุ่งหวังให้เป็นเวทีแสดงความสามารถของนักเขียน อีกทั้งเป็นแรงสนับสนุนให้เกิดงานเขียนใหม่ๆ ที่มีคุณภาพในสังคมไทย
 
 
รางวัลนายอินทร์อะวอร์ด ครั้งที่ 10 ประจำปีพุทธศักราช 2552
 

1. ประเภทสารคดีรางวัลยอเยี่ยม ได้แก่ แม่น้ำสีเขียวคราม โดย บำเพ็ญ ไชยรักษ์


2. ประเภทเรื่องสั้นรางวัลยอดเยี่ยมและเรื่องสั้นรางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ ฆาตกร โดย วิทยากร โสวัตร
ท่อนแขน โดย สร้อยสัตตบรรณ  ที่เกิดเหตุ โดย อนุสรณ์ ศรีคำขวัญ

3. ประเภทกวีนิพนธ์รางวัลยอดเยี่ยมและกวีนิพนธ์รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ นัยน์ตาของโคเสี่ยงทาย โดย วิสุทธิ์ ขาวเนียม
ใจชรา โดย วรภ วรภา  วิทยาศาสตร์กถา โดย พลัง เพียงพิรุฬห์

 

 รางวัลนายอินทร์อะวอร์ด ครั้งที่ 11 ประจำปีพุทธศักราช 2553

 

1. ประเภทสารคดีรางวัลยอดเยี่ยม ได้แก่ ไปเป็นเจ้าชาย.....ในแคว้นศัตรู โดย คามิน คมนีย์

2. ประเภทเรื่องสั้นรางวัลยอดเยี่ยม ได้แก่ บ้านสัตว์เลี้ยง โดย กิติวัฒน์ ตันทะนันท์  รองชนะเลิศ ประเภทเรื่องสั้น ได้แก่ 3.2 กิโล โดย จัตวาลักษณ์รางวัลที่ 3. ได้แก่ มนุษย์ตับหวาน โดย บุณชิต ฟักมี

3. ประเภทกวีนิพนธุ์รางวัลยอดเยี่ยม ได้แก่ ร้านหนังสือเทพนิยายที่ชายแดน โดย อาชญาสิทธิ์ ศรีสุวรรณ  รองชนะเลิศ ประเภทกวีนิพนธุ์ ได้แก่ ผืนผ้าในสงคราม โดย จรรยา อำนายพันธุ์พงศ์  รางวัลที่ 3. ได้แก่ เหตุที่ข้าพเจ้าเข้าโรงพยาบาล โดย พัฒนะ ปฐมพงค์
 
4. ประเภทวรรณกรรมเยาวชน รางวัลยอดเยี่ยม ได้แก่ เด็กชายธรรมดาในดินแดนแห่งเวทมนตร์ โดย สาคร พูลสุข
 
 
 
 
 
รางวัลหนังสือดีเด่นประจำปีพุทธศักราช 2552  โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ได้แก่
 
 
1.  ประเภทหนังสือสารคดี ชนะเลิศได้แก่ “ซ่อนไว้ในสิม ก-ฮ ในชีวิตอีสาน” ของอู่ทอง ประศาสน์วินิจฉัย
 รางวัลชมเชย  “คนสองแผ่นดิน” ของ รุ่งมณี เมฆโสภณ “ไม่ขอรับเกียรติยศใดๆ ทั้งสิ้น 95 ปี 4เดือน 9วัน ของ พูนศุข พนมยงศ์ “142วัน 1,800 กม.นิเวศศิลป์ริมโขงของศิลปินนอกคอก” ของพิน สาเสาร์
 
2.  ประเภทหนังสือนวนิยาย ชนะเลิศไม่มีหนังสือเรื่องใดสมควรได้รับรางวัล
 รางวัลชมเชย “ฆาตกรรมลวง” ของ ธันวา วงษ์อุบล “ยิ่งฟ้ามหานที” ของกนกวลี พจนปกรณ์
 
3.  ประเภทหนังสือกวีนิพนธ์ ชนะเลิศไม่มีหนังสือเรื่องใดสมควรได้รับรางวัล
 รางวัลชมเชย 3 รางวัล“เดินตามรอย” ของวันเนาว์ ยูเด็น “นิยายของน้ำหยดหนึ่ง พิราบขาวและดอกหญ้า” ของ ชัยพร ศรีโบราณ“โลกยนิทาน” ของธีรภัทร เจริญสุข
 
4.  ประเภทหนังสือรวมเรื่องสั้น ชนะเลิศได้แก่ “จากสายน้ำสู่นคร” ของประกาศิต คนไว
 รางวัลชมเชย “เด็กทารกแห่งเมืองหมองหม่น” ของอดิศร ไพรวัฒนานุพันธ์  “เมรุมายา” ของศันสนีย ศีตะปันย์ “รูปรัก” ของวรภ วรภา
 
5. ประเภทหนังสือสำหรับเด็ก อายุ 3-5 ปี ชนะเลิศได้แก่ “ทายซิ ทายซิ นั่นตัวอะไร” ของตุลย์ สุวรรณกิจ
 รางวัลชมเชย “กระจิ๊บกระจ๊อบมองโลก” ของ สมาพร สุขสำอาง “บึ๊กซ่าขี้โมโห” ของ มณิศา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา “แมวหมิวผู้กล้าหาญ” ของ ฉันทนา ยกมาพันธ์

6.  ประเภทหนังสือสำหรับเด็ก อายุ 6-11 ปี ประเภทหนังสือบันเทิงคดี ไม่มีหนังสือเรื่องใดสมควรได้รับรางวัล
 รางวัลชมเชย “สายรุ้งหายไปไหน” ของนวรัตน์ สีหอุไร
 
 
7.  ประเภทหนังสือสำหรับเด็กวัยรุ่น อายุ 12-18 ปี ประเภทหนังสือบันเทิงคดี ชนะเลิศไม่มีหนังสือเรื่องใดสมควรได้รับรางวัล
 รางวัลชมเชย “กระท่อมดินทุ่งดาว” ของ พิบูลย์ศักดิ์ ละครพล “ขวัญสงฆ์” ของ ชมัยภร แสงกระจ่าง “สายลมกับทุ่งหญ้า” ของ วิเชียร ไชยบัง
 
8.  ประเภทหนังสือสำหรับเด็กวัยรุ่น อายุ 12-18 ปี ประเภทหนังสือสารคดี ได้แก่ “เงาะป่า : วรรณคดีสัญลักษณ์แห่งรัชสมัย” ของยุพร แสงทักษิณ รางวัลชมเชย ไม่มีหนังสือเรื่องใดสมควรได้รับรางวัล
 
9.  ประเภทหนังสือการ์ตูน และหรือนิยายภาพ ชนะเลิศได้แก่ “มะเขื่องแห่งเมืองโหวกเหวก” ของ อิทธิวัฐก์ สุริยมาตย์
 รางวัลชมเชย“การผจญภัยของสุดสาคร พระอภัยมณี” ของ อัมรินทร์ เดชณรงค์ “บันทึกสี่เท้าจากหัวใจผู้ไร้บ้าน(ฉบับการ์ตูน)” ของชนประเสริฐ คินทรักษ์“แบนเล็กผจญภัย : ชีวิตชีปะขาวตัวแบนในโลกมหัศจรรย์ใต้สายน้ำ” ของ นิรมล มูนจินดา
 
10. ประเภทหนังสือสวยงาม ประเภทหนังสือสวยงามทั่วไป ชนะเลิศได้แก่ “สยามรัฐวัฒนา ใต้ฟ้าพระสยามินทร์” ของโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลังรางวัลชมเชย “ซ่อนไว้ในสิม ก-อ ในชีวิตอีสาน”  “สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก” ของทศพล จังพาณิชย์กุล “หนังสือชุดเครื่องถ้วยในเมืองไทย 3 เล่ม” ของ ภุชชงค์ จันทวิช

 11. ประเภทหนังสือสวยงาม ประเภทหนังสือสวยงามสำหรับเด็ก ชนะเลิศได้แก่ “ที่สุดในโลก” ชองรัตนา คชนาท
 รางวัลชมเชย  “กระจิ๊บกระจ๊อบมองโลก” ของสมาพร สุขสำอาง “ช้างเพื่อนกัน” ของธนากร ศรีวิเชียร  “ตลาดน้ำ อ้ำ! อร่อย” ของตุ๊บปอง
 
 
รางวัลหนังสือดีเด่นประจำปีพุทธศักราช 2553  โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ได้แก่
 
1.  ประเภทหนังสือสารคดี ชนะเลิศไม่มีหนังสือเรื่องใดสมควรได้รับ
รางวัลชมเชยมเครื่องกลไกคลาสสิค ของ อเนก นาวิกมูล, ชีวิตทนง "อหังการ์ของหัวใจ ที่ร่างกายไม่อาจกักขัง" ทนง โคตรชมพู ของ ภานุมาศ ภูมิถาวร, ท่องแดนมังกร : Silk Road เส้นทางสายแพรไหมในซินเจียง ของ ปริวัฒน์ จันทร
 
2.  ประเภทหนังสือนวนิยาย ชนะเลิศไม่มีหนังสือเรื่องใดสมควรได้รับรางวัล 
รางวัลชมเชย กุสาวดี แผ่นดินนี้ยังมีรัก ของ เรซิน, จ้าวจตุรทิศ ภาคสุริยคราส ของ รัณ ศยา, ในสวนเมฆ ของ ชมัยภร แสงกระจ่าง
 
3. ประเภทหนังสือกวีนิพนธ์ ชนะเลิศไม่มีหนังสือเรื่องใดสมควรได้รับรางวัล
รางวัลชมเชย  บทเพลงของการโบกบิน ของ ชัยพร ศรีโบราณ, พงศาวดารพิภพ ของ ธีรภัทร เจริญสุข, หนทางและที่พักพิง ของ อังคาร จันทาทิพย์
 
4. ประเภทหนังสือรวมเรื่องสั้น ชนะเลิศ ได้แก่ 1 CM ของ โอสธี
รางวัลชมเชย นักประดิษฐ์ ทุกคนเป็นสิ่งประดิษฐ์ ของ ภูฉาน พันฉาย, พ่อเป็นหมอ ของ ธาดา เกิดมงคล
 
5. ประเภทหนังสือสำหรับเด็กเล็ก อายุ 3-5 ปี ชนะเลิศ ได้แก่ ตุ๊กแกกั๊บแจกลาย ของ คุณหญิงจำนงศรี หาญเจนลักษณ์
รางวัลชมเชย ป่าเปลี่ยนสี ของ ปรีดา ปัญญาจันทร์, มามะท้า ตั้งไข่ ของ เอื้อพร สัมมาทิพย์ และคณะ, สี่เกลอ พิสดาร ของ ชีวัน วิสาสะ
 
6.  ประเภทหนังสือบันเทิงคดี สำหรับเด็กอายุ 6-11 ปี ชนะเลิศ ได้แก่ ชมพู่วันเพ็ญ ของ ดำรงศักดิ์ บุญสู่
รางวัลชมเชย  กระต่ายน้อยนอนไม่หลับ ของ อธิษฐาน ปกป้อง, ความดีสีเหลืองส้ม ของ รัตนา คชนาท, ม็อกซ์แมวมหัศจรรย์ ของ สุมาลี
 
7.  ประเภทหนังสือสารคดี สำหรับเด็กอายุ 6-11 ปี ชนะเลิศไม่มีหนังสือเรื่องใดสมควรได้รับรางวัล
รางวัลชมเชย จินตนาการ : สานสรรค์การ์ตูนรูปสัตว์ของครูอ๋า ของ สิทธิพร กุลวโรตตมะ, ดอกไม้ริมทาง ของลุงมวล, ดาวน้อยสีน้ำเงิน ของ เดซี่
 

 8. ประเภทหนังสือบันเทิงคดีสำหรับเด็กวัยรุ่น อายุ 12-18 ปี ชนะเลิศได้แก่ แผ่นดินพ่อ ของ ญิบ พันจันทร์

รางวัลชมเชย  กล้องส่องทางใจ ของ สิริพันธุ์ สุนทรวิจิตร, รุ้งสายฝน ของ ณรงค์ฤทธิ์ ศักดารณรงค์, ลมแล้งเริงระบำ ของจตุพร แพงทองดี
 
9.  ประเภทหนังสือสารคดีสำหรับเด็กวัยรุ่น อายุ 12-18 ปี ชนะเลิศไม่มีหนังสือเรื่องใดสมควรได้รับรางวัล
รางวัลชมเชย 78 ตารางวา ของ คณา คชา
 
10. ประเภทหนังสือบทร้อยกรองสำหรับเด็กวัยรุ่น อายุ 12-18 ปี ชนะเลิศได้แก่ ของขวัญจากหัวใจ ของ วรวุฒิ ภักดีบุรุษ
รางวัลชมเชย น้ำในสำนวนไทย ของสุวัฒน์ ไวจรรยา
 
11. ประเภทหนังสือการ์ตูนหรือนิยายภาพ ชนะเลิศ ได้แก่ การ์ตูนประวัติศาสตร์ชาติไทย ยุคสุโขทัย เล่มที่ 1 กำเนิดสุโขทัย การรวมตัวของคนไทย ของ สละ นาคบำรุง รางวัลชมเชย  การ์ตูนประวัติศาสตร์ชาติไทย ยุคอยุธยาเล่มที่ 1 กำเนิดกรุงศรีอยุธยา "ปฐมราชวงศ์กรุงศรีอยุธยา" ของ สละ นาคบำรุง, พระสังกัจจายน์ ของ โอม รัชเวทย์, โรงเรียนเม็ดกวยจี๊คูณ 3 ของ อิทธิวัฐก์ สุริยมาตย์
 
12. ประเภทหนังสือสวยงามทั่วไป ชนะเลิศ ได้แก่ เดินตามฝัน ของ ระวีวรรณ ประกอบผล
รางวัลชมเชย  พระของประชาชน สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ของ ศิริวรรณ สุขวิเศษ, พระมหามณฑปพระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากร สถิตศรัทธาสถาพร ของ วิศิษฎ์ ลิ้มประนะ และคณะ, สารานุกรมภาพลายเส้น สถาปัตยกรรมรัตนโกสินทร์ เล่ม 1 บ้าน ของ ธีรศักดิ์ วงศ์คำแน่น
 
13. ประเภทหนังสือสวยงามสำหรับเด็ก ชนะเลิศ ได้แก่ ดอกไม้ริมทาง ของ ลุงมวล
รางวัลชมเชย ข้าวเพียงเมล็ดเดียว ของ สมบูรณ์ ศิงฆมานันท์, นิทานจากโลกตะวันออก ของ รัตนาคชนาท, มหัศจรรย์ รามเกียรติ์สำหรับเด็ก ของ ปิติพร วทาทิยาภรณ์
 

วรรณกรรมเยาวชนรางวัลแว่นแก้ว ปี 2551


ประเภทนวนิยาย

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ หมา(อยู่)วัด โดย โสมประภัสร์ ขันธ์สุวรรณ
รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่อาณาจักรแห่งหัวใจ โดย อัชฌาฐิณี    โรงเรียนหาย โดย ศิระ นาฎ

ประเภทสารคดี
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เมื่อยายอายุเท่าหนู โดย ยายนาง
รางวัลชมเชย ได้แก่ ก้มหน้าเที่ยว โดย สร้อยสัตตบรรณ

 
วรรณกรรมเยาวชน "รางวัลแว่นแก้ว ครั้งที่ 6 2552   ได้แก่

ประเภทนวนิยาย
 รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ "ขวดตนอยู่หนใด" โดย นายชัยกร หาญไฟฟ้า
 รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ "หน้าลายเลือด" โดย นางสาวอรเกษม รอดสุทธิ
 รางวัลชมเชย ได้แก่ "การกลับมาของดาวหางดวงที่ 7" โดย นางบุษบงก์ วิเศษพลชัย และ "หมีกินฝัน" โดย เรืออากาศเอกหญิงธิติมา ช้างพุ่ม
 
 ประเภทสารคดี
 รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ "บ้านชายทุ่ง" โดย นาง จรรยา ชูสุวรรณ
 รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ "78 ตารางวา" โดย นางคณาพร สัมฤทธิ์ล้วน
 
วรรณกรรมเยาวชน "รางวัลแว่นแก้ว ครั้งที่ 7 2553   ได้แก่
 

ประเภทสารคดี
รางวัลชนะเลิศ ไม่มีผลงานได้รับรางวัล
รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ เชื่อไหมพวกเราแปลงร่างได้นะ โดย ร.อ.หยิงธิติมา ช้างพุ้ม
รางวัลชมเชย ได้แก่ สวนสมรม สวนอนุสาวรีย์ โดย สมใจ สมคิด  “เกิดเป็นเด็กตลาด” โดย ปัทมา กลิ่นทอง  “ชีวิตศิษย์วัด” โดย นุกูล ตันริยงค์

 

ประเภทนิยาย
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ “โรงเรียนริมคลอง” โดย สาคร พูนสุข
รองชนะเลิศ ได้แก่ “มีดหมอสีทอง” โดย ธารา ศรีอนุรักษ์ “บ้านไม้ชายคลอง” โดย จันทรา รัศมีทอง
รางวัลฃมเฃย ได้แก่” ปลายฝน” โดย อรเกษม รอดสุทธิ
 
 
 หนังสือสำหรับเด็กและเยาวชน ที่ได้รับรางวัล "รักลูกอวอร์ด" ครั้งที่ 6 2552  มีรายชื่อดังต่อไปนี้

ประเภทหนังสือสำหรับเด็ก วัย 3-6 ปี
รางวัลดีเด่น ไม่มีหนังสือเล่มไหนได้รับการพิจารณา
รางวัลชมเชย เรื่อง ทายซิ ทายซิ ฉันคือใคร สนพ.แพรวสำนักพิมพ์ เรื่อง ฮัดเช้ย สนพ.แพรวเพื่อนเด็ก เรื่อง กบยู่อวดดี-กบมี่ถ่อมตัว สนพ.บ้านแปลน
ประเภทหนังสือสำหรับเด็กวัย 7-9 ปี
ประเภท Picture Book
รางวัลดีเด่น ไม่มีหนังสือเล่มไหนได้รับการพิจารณา รางวัลชมเชย เรื่อง แม่มีหู แต่หนูมีปีก สำนักพิมพ์ : โลกหนังสือ
ประเภท Comic Book
รางวัลดีเด่น ไม่มีหนังสือเล่มไหนได้รับการพิจารณา รางวัลชมเชย เรื่อง เมืองมนตรา สนพ.สถาบันการ์ตูนไทย มูลนิธิเด็ก
ประเภทหนังสือสำหรับเด็ก วัย 10-12 ปี
ประเภท Story Book
รางวัลดีเด่น เรื่อง ข้าวไทย สนพ.สารคดี รางวัลชมเชย เรื่อง คุณหมอตัวน้อย สนพ.สถาบันการ์ตูนไทย มูลนิธิเด็ก เรื่อง เพลินอ่านนิทาน ชาดก สนพ.นานมีบุ๊คส์
ประเภท Comic Book รางวัลดีเด่น เรื่อง อุ๊ยโหย! ฉันเป็นชาย นายเป็นหญิง สนพ.นานมีบุ๊คส์
รางวัลชมเชย 1.เรื่อง โรงเรียนเม็ดก๋วยจี๊ เทอม 2 สนพ.สถาบันการ์ตูนไทย มูลนิธิเด็ก 2.เรื่อง ดาวถึงดาว สนพ.สถาบันการ์ตูนไทย มูลนิธิเด็ก 3.เรื่อง หนูน้อยกำแพง สนพ.สถาบันการ์ตูนไทย มูลนิธิเด็ก 4.เรื่อง พระมหากัสสปะ สนพ.อมรินทร์คอมมิกส์
ประเภทหนังสือสำหรับเด็ก วัย 13 ปีขึ้นไปถึงวัยรุ่น
ประเภทบันเทิงคดี รางวัลดีเด่น
ไม่มีหนังสือเล่มไหนได้รับการพิจารณา
รางวัลชมเชย 1.เรื่อง อาณาจักรแห่งหัวใจ สนพ.นานมีบุ๊คส์ 2.เรื่อง รักท่วมหัวเอาตัวให้รอด สถาบันการ์ตูนไทย มูลนิธิเด็ก
ประเภทสารคดี รางวัลดีเด่น ไม่มีหนังสือเล่มไหนได้รับการพิจารณา
รางวัลชมเชย 1.เรื่อง แว้งที่รัก สนพ.สารคดี 2.เรื่อง ๑๔๒ วัน ๑๘๐๐ นิเวศศิลป์ริมโขงของศิลปินนอกคอก สนพ.แพรวสำนักพิมพ์
ประเภทความเรียงเชิงทัศนะ รางวัลดีเด่น เรื่อง เดินทางข้างใน สนพ.แพรวสำนักพิมพ์
รางวัลชมเชย เรื่อง กระท่อมดิน-ทุ่งดาว สนพ.แพรวสำนักพิมพ์

หนังสือสำหรับเด็กและเยาวชน ที่ได้รับรางวัล "รักลูกอวอร์ด" ครั้งที่ 7 2553  มีรายชื่อดังต่อไปนี้

       ประเภทหนังสือสำหรับเด็กวัย 0-3 ปี
       รางวัลชมเชย เรื่อง "มีอะไรให้ฉันกินบ้าง" ของสำนักพิมพ์สานอักษร      
       ประเภทหนังสือสำหรับเด็กวัย 3-6 ปี
       รางวัลดีเด่น มี 2 เรื่อง ได้แก่ อีเล้งเค้งโค้งจับแมลง เมืองปลายักษ์ สำนักพิมพ์แพรวเพื่อนเด็ก
       รางวัลชมเชย มี 3 เรื่อง ได้แก่ น้องนับนิ้ว ของสำนักพิมพ์ส้มสีฟ้า วัวดำกับวัวขาว ของสำนักพิมพ์ นานมีบุ๊คส์   มามะ มาเล่นกันนะ ของสำนักพิมพ์พาส เอ็ดดูเคชั่น      
       ประเภทหนังสือสำหรับเด็กวัย 7-9 ปี
     รางวัลชมเชย มี 2 เรื่อง ได้แก่ มีช้างอยู่ในขอนไม้ ของสำนักพิมพ์พาส เอ็ดดูเคชั่น และ ดอกไม้ริมทาง ของสำนักพิมพ์แพรวเพื่อนเด็ก
       ประเภทหนังสือสำหรับเด็กวัย 10-12 ปี
       ประเภท Story Book
       รางวัลดีเด่น ได้แก่ ม็อกซ์ แมวมหัศจรรย์ สำนักพิมพ์นาน      
       รางวัลชมเชย มี 2 เรื่อง ได้แก่ ขบวนการเด็ก ชุด มิตรภาพในธรรมชาติ และชุดสอนลูก ให้ดีด้วยชาดก ตอน สอนลูกให้ฉลาดคิด สำนักพิมพ์ครอบครัว
       ประเภท Comic Book
       รางวัลชมเชย มี 2 เรื่องเช่นกัน ได้แก่ ดินแดนแสนประหลาด ตอน นครเลียนแบบ ของสำนักพิมพ์พาส เอ็ดดูเคชั่น      
       และ พ่อขุนรามคำแหง 1 และ 2 ของสำนักพิมพ์อมรินทร์คอมมิกส์  
   
ประเภทหนังสือสำหรับเด็กวัย 13 ปีขึ้นไปถึงวัยรุ่น

      ประเภทสารคดี
       รางวัลดีเด่น ได้แก่เรื่อง สอ เสถบุตร ดิกชันนารีแห่งชีวิต ของสำนักพิมพ์สารคดี      
       รางวัลชมเชย มี 2 เรื่อง ได้แก่ ต้นธารวิถีมอญ ของสำนักพิมพ์แพรวสำนักพิมพ์  และ ก้าวที่พลาด ของสำนักพิมพ์สารคดี
      ประเภทบันเทิงคดี
       รางวัลชมเชย มี 2 เรื่อง ได้แก่ จากวันจันทร์ของชีวิต...วันศุกร์ต้องมาถึง ของสำนักพิมพ์มิ่งมิตร   และ ขบวนการหนังสติ๊ก ตอน ผจญภัยในเมือง ของสำนักพิมพ์พาส เอ็ดดูเคชั่น      
       ประเภทความเรียงเชิงทัศนะ
       รางวัลชมเชย ได้แก่ ครัวสีแดง ของสำนักพิมพ์แพรว
 
 
       
 
รางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรม เป็นรางวัลโนเบลหนึ่งในห้าสาขา ที่ริเริ่มโดยอัลเฟร็ด โนเบล ตั้งแต่ ค.ศ. 1895 โดย Swedish Academy ประเทศสวีเดน เป็นผู้คัดเลือกผู้รับรางวัล มีพิธีมอบเป็นครั้งแรก เมื่อ ค.ศ. 1901 พิธีมอบรางวัลมีขึ้นในวันที่ 10 ธันวาคม ของทุกปี ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันเสียชีวิตของอัลเฟร็ด โนเบล ที่กรุงสต็อกโฮล์ม
 
2010 Aunt Julia and the Scriptwriter by Mario Vargas Llosa , Helen R. Lane
2009 The Passport by Herta Muller
2008 Desert by JMG Le Clezio
2007 The Golden Notebook
จำนวนการเข้าชม: 9,493,101 ครั้ง