มูลนิธิสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน Reading Culture Promotion Program

เข้าสู่ระบบ
ลืมรหัสผ่าน

ค้นหา

บทความงานวิจัย

หมวดหมู่
งานวิจัย
06มี.ค. 58
0

เรื่องผลการจัดกิจกรรมเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TGT เรื่องการอ่านและเขียนคำสระประสม

ดรุณี เพลิดภูเขียว (2556) นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ทำการวิจัยกลุ่มตัวอย่างมีจำนวน 16 คน ได้ผลการศึกษาว่า...

อ่านต่อ
งานวิจัย
06มี.ค. 58
0

เรื่องการพัฒนาความสามารถด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาศึกษาปีที่ 6

สุพัตรา โนนทิง (2556) นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ทำการวิจัยเรื่องการพัฒนาความสามารถด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาศึกษาปีที่ 6 โดยใช้กลุ่มร่วมมือแบบ NHT กลุ่มตัวอย่างมีจำนวน 40 คน ผลการศึกษาพบว่า....

อ่านต่อ
งานวิจัย
19ก.ย. 56
0

บทคัดย่อ รายงานการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน

รายงานการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด การอ่านจับใจความภาษาไทย รายวิชาภาษาไทย กลุ่มสาระ

อ่านต่อ
บทความ
17ก.ย. 56
1

ทำไมค่าเฉลี่ยการอ่านหนังสือของเด็กไทยลดลง ?

จากการเดินทางของเทคโนโลยีที่รวดเร็วกว่าการยกหูโทรศัพท์ ....

อ่านต่อ
บทความ
29พ.ย. 55
1

การอ่าน : การพัฒนาศักยภาพมนุษย์

ทำไมเด็กไทย และคนไทยจึงไม่ชอบอ่านหนังสือ

อ่านต่อ
จำนวนการเข้าชม: 10,144,681 ครั้ง