แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน Reading Culture Promotion Program

เข้าสู่ระบบ
ลืมรหัสผ่าน

ค้นหา

ภาคีส่งเสริมการอ่าน

หัวข้อ

www.Thailandkid.com

ศูนย์ประสานงานเด็กและเยาวชนสร้างสรรค์ เพื่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม (ศส.ดย.) The Youth Center for The Promotion of Life Service and Environtal Awarenet (YPLE)และ สำนักข่าวเด็กและเยาวชน "ขบวนการตาสับปะรด" (Youth News Agency) http://www.thailandkid.com

กระทรวงศึกษาธิการ

มีหน้าที่จัดการพระศาสนา การศึกษา การพยาบาลและพิพิธภัณฑ์ มีกรมในสังกัด 5 กรม http://www.moe.go.th/moe/th/home/home.php

สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร

สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ดูแลด้านการศึกษาของ กรุงเทพมหานครมากว่า 38 ปี http://www.bmaeducation.in.th

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นส่วนราชการที่จัดตั้งขึ้นใหม่ในสังกัดกระทรวงมหาดไทยที่มีบทบาทภารกิจสำคัญในการส่งเสริมสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น“ เป็นองค์กรหลักในการส่งเสริมให้ อปท. เข้มแข็งอย่างยั่งยืน ” http://www.thailocaladmin.go.th/

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ.

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นพลังขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทย http://www.obec.go.th/

สำนักงาน กศน.

สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร http://www.nfe.go.th/home/

อุทยานการเรียนรู้ (TK park)

รายการวาไรตี้ทอล์คโชว์ ที่เน้นส่งเสริมความคิดสำหรับเด็กเป็นหลัก กลุ่มเป้าหมายคือ เด็กอายุ 6-12 ปี ... http://www.tkpark.or.th
จำนวนการเข้าชม: 7,717,284 ครั้ง