แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน Reading Culture Promotion Program

เข้าสู่ระบบ
ลืมรหัสผ่าน

ค้นหา

ภาคีส่งเสริมการอ่าน

หัวข้อ

ร่วมสร้างเด็กกาฬสินธุ์ฉลาด ด้วยการส่งเสริมการอ่าน

โครงการร่วมสร้างเด็กกาฬสินธุ์ฉลาด ด้วยการส่งเสริมการอ่าน โดยศูนย์พัฒนาศักยภาพฯ จังหวัดกาฬสินธุ์

อ่านต่อ

"รวมพลังสร้างสรรค์การอ่าน เพื่อบ้านลำปางเป็นสุข"

โครงการรวมพลังสร้างสรรค์การอ่าน เพื่อบ้านลำปางเป็นสุข ปี2 จากสถาบันครอบครัวเข้มแข็ง จังหวัดลำปาง

อ่านต่อ

"แผงรางวัลปันรัก ปันหนังสือ สู่น้องแนวชายแดน"

โดยกลุ่มดอกหญ้าดิน จังหวัดสุรินทร์

อ่านต่อ

"ชวนสร้าง ชวนอ่าน ชวนคิด สู่สุขภาวะ"

สำนักงานที่ทำกิจกรรมเพื่อสังคม พวกเราลูกเหรียงพร้อมที่จะพัฒนาสามจังหวัดให้น่าอยู่

อ่านต่อ

"มหัศจรรย์การอ่าน ณ บ้านแกใหญ่"

โครงการที่มุ่งสร้างเครือข่ายแกนนำผู้ปกครองสร้างเสริมพฤติกรรมการอ่านแก่ลูกวัย 0-6 ปี ในตำบลแกใหญ่ อ.เมือง จ.สุรินทร์และรณรงค์สร้างกระแสรักการอ่านต่อกลุ่มเด็กเยาวชนในโรงเรียน ครอบครัว และชุมชน

อ่านต่อ

"สโมสรส่งเสริมการอ่าน"

โครงการที่มุ่งให้ความรู้เพิ่มพูนทักษะแก่ครู ผู้ปกครอง และแกนนำชุมชนเกี่ยวกับพัฒนาการเด็กตามช่วงวัยและการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงหนังสือและสื่อสร้างสรรค์ในโรงเรียน ศูนย์เด็กเล็กและชุมชนที่ห่างไกลแหล่งเข้าถึงสื่อ (ผ่านกล่องหนังสือเคลื่อนที่/หมุนเวียน)

อ่านต่อ

"ปฏิบัติการ เชียงใหม่อ่าน"

โครงการปฎิบัติการเชียงใหม่อ่าน/ สถาบันการศึกษาทางเลือก โครงการที่มุ่งสนับสนุนหนังสือ สื่อ เครื่องมือพัฒนาการเด็กเล็ก แก่ครอบครัวเพื่อยกระดับความรู้ความเข้าใจและทักษะแก่พ่อแม่ผู้ปกครองในการเล่านิทาน อ่านหนังสือ

อ่านต่อ

รายการโทรทัศน์ "เล่มโปรด เล่มเปลี่ยน"

รายการโทรทัศน์ "เปิดโลก เปิดเล่ม" รายการหนังสือ ดูสนุก ของคนรุ่นใหม่ เปิดโลกมหัศจรรย์แห่งการอ่านด้วยเรื่องราวแสนประทับใจของผู้คนมากมาย ที่จุดประกายให้คุณต้องลองหาหนังสือดีๆซักเล่มมาอ่าน กับพิธีกรคนเก่ง หนูดี อัจฉริยะสร้างได้ ติดตาม ได้ทาง ไทยพีบีเอส เร็วๆนี้

อ่านต่อ

"อ่านสร้างชาติ"

อ่านเพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศไทย เราเชื่อว่า การแบ่งปันของคุณปลี่ยนแปลงสังคมได้ หนังสือของคุณมีค่าสำหรับใครอีกหลายคนร่วมบริจาคหนังสือกับโครงการ "อ่านสร้างชาติ" มูลนิธิกระจกเงา เพื่อผู้คนที่ขาดโอกาสในการเข้าถึงหนังสือดี

อ่านต่อ

"นิทานอยู่ไหนเอ่ย" ปี ๒

โครงการรณรงค์การอ่าน "นิทานอยู่ไหนเอ่ย" ปี ๒ ให้ครูและผู้ปกครองในจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้ค้นพบศักยภาพของตัวเองในการส่งเสริมการอ่านให้กับลูกและเด็กปฐมวัย โดยใช้หนังสือนิทานทำมือ ที่นำตัวละคร สิ่งของรอบๆตัว ที่ลูกชอบ มาสร้างสรรค์หนังสือพิเศษสำหรับลูก เพื่อให้ลูกรักหนังสือ ส่งผลให้รักการอ่านด้วย หลังจากนั้น ครูและผู้ปกครองยังได้สนุกกับการฝึกเล่านิทาน ฝึกรณรงค์การอ่าน เพื่อสร้างความยั่งยืนในพื้นทีึ่

อ่านต่อ

"ลูกอ่อนหนอนหนังสือ กลุ่มชาติพันธ์เมืองสามหมอก"

โครงการ "ลูกอ่อนหนอนหนังสือ กลุ่มชาติพันธุ์เมืองสามหมอก" บอกเล่าเรื่องราวรณรงค์รักการอ่านจากชุมชน ๙ ชาติพันธุ์ สรรค์สร้างสุขภาวะแห่งการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมระหว่างเด็ก ครอบครัว และชุมชน บนพื้นฐานงานบูรณาการ สอดประสานกับบริบทท้องถิ่น สืบสานสินทรัพย์ภูมิปัญญานิทานชุึมชน

อ่านต่อ

"พี่อาสา พาน้องอ่าน"

กลุ่มเยาวชนก่อการดีจังหวัดเลย ได้ดำเนินงานโครงการ "พี่อาสาพาน้องอ่าน" โดยได้ร่วมกันปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในหมู่บ้านให้เป็นห้องสมุดชุมชน เพื่อเป็นพื้นที่สร้างสรรค์และแหล่งเรียนรู้สำหรับเด็กและเยาวชน โดยมีเยาวชนอาสาสมัครเป็นพี่อาสา จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้กับน้องๆในชุมชน และจะมีการรณรงค์ " ๑๐๘ หนังสือดี เปิดหน้าต่างแห่งโอกาสในการพัฒนาเด็กปฐมวัย" เป็นข้อเสนอเชิงนโยบายให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในตำบลของตนเองอีกด้วย

ความเคลื่อนไหวล่าสุด

อ่านต่อ
จำนวนการเข้าชม: 7,717,344 ครั้ง