แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน Reading Culture Promotion Program

เข้าสู่ระบบ
ลืมรหัสผ่าน

ค้นหา

ข่าวสาร

“ไม่มีหญิงสาวในบทกวี” ของ ซะการีย์ยา อมตยา คว้าซีไรต์ 2553

 

                                                  


         รางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน หรือ ซีไรต์ (S.E.A. Write Soouth East Asian Writers Awards) หมายถึง รางวัลวรรณกรรมที่มอบให้แก่นักเขียน 10 ประเทศอาเซียน ได้แก่ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย  พม่า ฟิลิปปินส์  สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม 
แต่มักจะเรียกย่อๆ ว่า รางวัลซีไรต์ อันเป็นชื่อซึ่งรู้กันทั่วไปในวงการประพันธ์ของประเทศไทย


        เมื่อต้นเดือนกันยายน พ.ศ.2553 ที่ผ่านมา ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์  ยริพัตร ประธานคณะกรรมการดำเนินงานรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (ซีไรต์) เป็นประธานแถลงข่าวประกาศผลรางวัลซีไรต์ ประเภทกวีนิพนธ์ ประจำปี พ.ศ.2553 ณ ห้องเจ้าพระยา โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ
โดยมีหนังสือรวมบทกวีนิพนธ์ 6 เล่ม ที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการคัดเลือก มีรายชื่อดังต่อไปนี้
1. “ฉันอยากจะร้องเพลงสักเพลง” ของ ศิริวร แก้วกาญจน์
2. “เดินรอยตาม” ของ วันเนาว์ ยูเด็น
3. “ในความไหวนิ่งงัน” ของ นายทิวา
4. “เมืองในแสงแดด” ของ โกสินทร์  ขาวงาม
5. “ไม่มีหญิงสาวในบทกวี” ของ ซะการีย์ยา อมตยา
6. “รูปฉายลายชีพ” ของ โชคชัย บัณฑิต


         คณะกรรมการตัดสินรอบสุดท้าย ซึ่งประกอบด้วย คุณอดุล  จันทรศักดิ์ ประธานกรรมการตัดสิน และกรรมการ ได้แก่ คุณประภัสสร เสวิกุล คุณชมัยภร  แสงกระจ่าง  รศ.ดร.สรณัฐ  ไตลังคะ รศ.สุรภีพรรณ ฉัตราภรณ์  ผศ.ดร.เสาวณิต วิงวอน และคุณโกศล อนุสิม มีมติเป็นเอกฉันท์ให้กวีนิพนธ์รวมเล่มเรื่อง “ไม่มีหญิงสาวในบทกวี” ของ ซะการีย์ยา อมตยา  ได้รับรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (ซีไรต์) ของประเทศไทย พ.ศ.2553


        สำหรับรายละเอียดที่เขียนในใบประกาศเกียรติคุณของรางวัลซีไรต์ปี 2553 ของคณะกรรมการตัดสินรอบสุดท้าย กล่าวว่า “ไม่มีหญิงสาวในบทกวี” ของ ซะการีย์ยา อมตยา  เป็นกวีนิพนธ์นำเสนอภาพและแนวคิดเพื่อการดำเนินชีวิตอย่างสันติสุข ที่ผสมผสานวรรณศิลป์ ปรัชญา และศิลปะเข้าด้วยกันอย่างกลมกลืน ประกอบด้วยเนื้อหาหลากหลายมิติ ตั้งแต่ปัจเจกบุคคล จนถึงระดับสังคม ไม่ผูกกับยุคสมัย ไม่มีพรมแดน ข้ามมิติเวลา และมิติพื้นที่ มีความนุ่มลึก กระตุ้นให้เกิดจินตนาการ ขบคิดและคิดต่อ
กวีนิพนธ์เล่มนี้เป็นบทร้อยกรองอิสระ (free verse) มีความสอดคล้องระหว่างรูปแบบกับเนื้อหาที่มีความหลากหลาย แม้ไม่ค่อยมีจังหวะของฉันทลักษณ์ แต่ผู้เขียนสามารถวางจังหวะคำกวีได้อย่างทรงพลัง และสามารถใช้ภาษาที่ทำให้เกิดจินตภาพ มีการสร้างภาพพจน์ที่ลุ่มลึก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การใช้อ้างถึง (allusion) และปฏิทรรศน์ (paradox) 
กวีนิพนธ์เรื่อง “ไม่มีหญิงสาวในบทกวี” จึงสมควรได้รับรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (ซีไรต์) ของประเทศไทย ประจำปี 2553

       ทางด้านคุณอดุล จันทรศักดิ์ ประธานคณะกรรมการตัดสิน กล่าว่า รวมบทกวี “ไม่มีหญิงสาวในบทกวี” มีแนวคิดเพื่อการดำรงและดำเนินชีวิตอย่างสันติสุข ไม่มีพรมแดน ถึงแม้ว่าจะเป็นบทกวีไร้ฉันทลักษณ์ แต่ไม่ถึงกับเป็นมิติใหม่หรือปรากฏการณ์ใหม่ของบทกวี แต่ผู้ประพันธ์เลือกคำได้อย่างมีพลัง มีความเป็นสากล สามารถสร้างจังหวะคำในความไร้ฉันทลักษณ์นั้นได้ ถ้อยคำมีพลังในทางกวีในทางวรรณศิลป์สูงมาก เป็นงานที่ไร้มิติ หมายความว่า คุณจะคิดว่ามันเป็นที่นั่นก็ได้  ที่นี่ก็ได้ มันเป็นปรัชญา กวีนิพนธ์ไม่ได้หมายความว่าเป็นฉันทลักษณ์อย่างเดียว คุณค่าของกวีนิพนธ์ไม่ได้อยู่ที่ฉันทลักษณ์เท่านั้น คำที่ผู้ประพันธ์สร้างโดยไม่ต้องอาศัยฉันทลักษณ์นั่นแหละคือความช่ำชอง คือความจัดเจนในการใช้ภาษา ซึ่งคณะกรรมการลงคะแนนลับกัน โดยทั้ง 7 เสียงมีมติเป็นเอกฉันท์


       สำหรับประวัติของคุณซะการีย์ยา อมตยา เกิดเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2518 ที่หมู่บ้านเล็กๆ แห่งเทือกเขาบูโด จ.นราธิวาส หลังเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายแล้วเดินทางไปศึกษาปริญญาตรี คณะอิสลามศาสตร์ สาขาภาษาและวรรณคดีอาหรับ วิทยาลัยนัดวะตุล อุลามาอ์ ประเทศอินเดีย นานถึง 5 ปี หลังกลับมาได้เข้าศึกษาต่อปริญญาโทด้านศาสนาเปรียบเทียบ คณะสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล แต่เรียนไม่จบ


        เขาสนใจศึกษางานเขียนของกวีต่างประเทศ เคยมีผลงานเขียนละงานแปลตามหน้านิตยสารต่างๆ มาแล้วมากมาย นอกจากนี้ยังก่อตั้งเว็บไซต์ www.thaipoetsoceity.com เพื่อให้เป็นชุมชนทางเลือกสำหรับผู้นิยมชมชอบงานเขียนบทกวีแห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทย  “ไม่มีหญิงสาวในบทกวี” ผลงานเล่มแรกของเขาที่ได้รับการตีพิมพ์ โดยสำนักพิมพ์พันหนึ่งราตรี เป็นการรวบรวมผลงานตลอดระยะเวลาสิบปีที่ผ่านมาของซะการีย์ยา เป็นเรื่องของชีวิตของเขาที่ได้ไปมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งรอบตัวไม่ว่าจะทรรศนะความคิดเห็นต่อการเป็นกวี บทกวี การเมือง สังคม ปรัชญา หรือความรัก หรือทุกสิ่งที่ได้พบเจอมา

 

 

                                                

แนะนำเมื่อ 09พ.ย. 53
0ความคิดเห็น
Share

แสดงความคิดเห็น

 

 

กรุณา Login เข้าระบบก่อนแสดงความคิดเห็น หรือสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่

 

 

จำนวนการเข้าชม: 5,040,985 ครั้ง