แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน Reading Culture Promotion Program

เข้าสู่ระบบ
ลืมรหัสผ่าน

ค้นหา

ข่าวสาร

ผ้าป่าหนังสือเพื่อชุมชน

จดหมายขอรับบริจาคหนังสือ


ที่กอ.มสช.๐๕๖/๒๕๕๕

๑๐ กันยายน ๒๔๕๕


เรื่อง ขอรับบริจาคหนังสือ ในโครงการผ้าป่าหนังสือเพื่อชุมชน


      จากสถานการณ์คนไทยอ่านหนังสือน้อยลง ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสังคมไทยโดยรวม เพราะการอ่านช่วยให้สมองเกิดการทำงาน การคิดวิเคราะห์ ประมวลผลข้อมูล มีความรู้มีแนวคิดที่เป็นประโยชน์นำมาใช้ในวิถีประจำวัน เราจึงปฏิเสธไม่ได้ว่าการอ่านช่วยคนในสังคมนั้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มูลนิธิเพื่อสุขภาพชุมชนองค์กรสาธารณประโยชน์ ได้ให้ความสำคัญกับแนวคิดดังกล่าวจึงได้ผลักดันให้มีโครงการเพื่อสร้างวัฒนธรรมการอ่านให้กับคนสุรินทร์ ปี ๒๕๕๓-๒๕๕๕ พัฒนาโครงการมหัศจรรย์แห่งการอ่านขึ้น โดยการสนับสนุนจากแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ดำเนินการใน ๓๒ ชุมชนเขตเทศบาลเมืองสุรินทร์เป็นหลักและขยายผลในตำบลแกใหญ่ และตำบลนอกเมือง มีกลุ่มเป้าหมายเป็นโรงเรียนนำร่อง ๕ โรง (โรงเรียนเทศบาล ๑,โรงเรียนเทศบาล ๓,โรงเรียนหนองโตง,โรงเรียนเมืองสุรินทร์,และโรงเรียนบวรธรรมประยุตวิทยา)  องค์กรท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็ก แกนนำครอบครัวรักอ่าน โดยเคลื่อนด้วยกิจกรรมรณรงค์หลากหลาย อาทิ ทำให้เกิดเป็นครอบครัวรักอ่าน (มีมุมหนังสือ กิจกรรมการอ่านในชีวิตประจำวัน)  พื้นที่สาธารณะที่สร้างสรรค์ และหนึ่งในกิจกรรมสำคัญที่ต้องร่วมกันผลักดันให้เกิดได้แก่ ผ้าป่าหนังสือเพื่อชุมชน และนำไปมอบให้แก่ศูนย์เรียนรู้ ห้องสมุดในชุมชนต่อไป โดยกิจกรรมผ้าป่าหนังสือเพื่อชุมชนนั้นมีกำหนดการดังนี้

วันที่ 10 กันยายน - 25 ตุลาคม 2555

รับบริจาค/รวบรวมหนังสือหรือปัจจัย (เพื่อซื้อตู้หนังสือหรือหนังสือเล่มใหม่เพิ่ม) จากหน่วยงาน องค์กร ประชาชนทั่วไป

วันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2555

09.00 น.                ตั้งกองผ้าป่าหนังสือและคัดแยกหนังสือ ณ เวทีเชียงปุม องค์การบริหารส่วนจังหวัด

10.00 น.                กิจกรรมจากทางโรงเรียน กิจกรรมเรียนรู้จากหนังสือ รถโมบายห้องสมุดเคลื่อนที่จากกศน

                                                กิจกรรมโต้วาที ประกวดเล่านิทาน ซุ้มเรียนรู้เพื่อการอ่าน

12.00 น.                อิ่มอร่อยจากโรงทานของคุ้มต่างๆ

13.00น.                 กิจกรรมการแสดงผู้สูงอายุ ประกวดผู้สูงอายุยอดนักอ่าน

18.00 น.                โฮบบายละเงี้ยดจุมเคนีย (แต่ละชุมชนนำอาหารมาสมทบ) รายการแสดงรำวงย้อนยุค                 

วันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม 2555

08.00 น.                 คณะกรรมการผ้าป่า/สมาชิกแต่ละชุมชน พร้อมกันที่เวทีลานเชียงปุม/ รณรงค์ผ้าป่าหนังสือ

09.30 น.                พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์

10.30 น.                ประกอบพิธีทอดผ้าป่าหนังสือ

11.00 น.                ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์

12.00 น.                ร่วมรับประทานอาหาร

12.30 น.                ชุมชนรับมอบหนังสือ


      จึงเรียนมาเพื่อขอรับบริจาคหนังสือที่อ่านแล้วหรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการอ่าน ตามกำลังศรัทธา ในโอกาสสำคัญนี้ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมงานทอดผ้าป่าหนังสือตามกำหนดการข้างต้น

      คณะกรรมการผ้าป่าหนังสือเพื่อชุมชน 32ชุมชน และคณะทำงานของมูลนิธิเพื่อสุขภาพชุมชน ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้


ขอแสดงความนับถือ


(นางจันทร์เพ็ญ สินสอน)

ประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อสุขภาพชุมชน

แนะนำเมื่อ 24ต.ค. 55
0ความคิดเห็น
Share

แสดงความคิดเห็น

 

 

กรุณา Login เข้าระบบก่อนแสดงความคิดเห็น หรือสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่

 

 

จำนวนการเข้าชม: 5,041,007 ครั้ง