แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน Reading Culture Promotion Program

เข้าสู่ระบบ
ลืมรหัสผ่าน

ค้นหา

ข่าวสาร

ประกวดเรียงความ เรื่องเล่า " ฝาก อย. เตือนภัย "

 

ประกวดเรียงความ เรื่องเล่า " ฝาก อย. เตือนภัย "
 

 

กิจกรรมประกวดเรียงความ เรื่องเล่า “ฝาก อย. เตือนภัย” ในโครงการรณรงค์อย่าหลงเชื่อง่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.)ปัจจุบันผู้บริโภคให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพ และความงามมากขึ้น การโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ อาทิ โทรทัศน์ นิตยสาร แผ่นพับ วิทยุ อินเตอร์เน็ต ฯลฯ จึงเป็นกลยุทธ์สำคัญที่ผู้ผลิตนำมาใช้ดึงดูดความสนใจของผู้บริโภค ปัญหาที่พบคือผลิตภัณฑ์สุขภาพที่อยู่ในความรับผิดชอบของอย. ได้แก่ อาหาร ยา เครื่องสำอาง เครื่องมือแพทย์ มีการโฆษณาลักษณะโอ้อวด หลอกลวง ทำให้หลงเชื่อซื้อมาใช้ ผลที่ได้รับพบตั้งแต่ได้รับผลิตภัณฑ์ที่ไม่คุ้มค่า จนกระทั่งได้รับอันตรายจากผลิตภัณฑ์นั้นหรือสูญเสียโอกาสในการได้รับการรักษาที่ถูกต้อง การจัดกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเตือนภัยเรื่องดังกล่าว จะช่วยลดปัญหาการหลงเชื่อโฆษณาได้มากขึ้น

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้บริโภคแบ่งปันเรื่องของตนเองหรือบุคคลใกล้ตัวที่ถูกหลอกลวงจากโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่โฆษณาเกินจริงและอันตรายที่ได้รับ ตลอดจนข้อคิดที่ต้องการให้ อย. เผยแพร่บอกต่อ

รูปแบบการประกวด

 1. แบ่งการประกวดออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มประชาชนทั่วไป และ กลุ่มนักเรียน นักศึกษา ( ระดับมัธยมศึกษาขึ้นไป ) ลุ้นรับรางวัลมูลค่ากว่า 80,000 บาท
 2. เป็นการเขียนเรียงความแบ่งปันประสบการณ์ของตนเองหรือบุคคลที่รู้จักที่เคยพบเจอกับการถูกหลอกลวงจากโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่โอ้อวดสรรพคุณเกินจริงจนหลงเชื่อซื้อหรือใช้ ไม่ว่าจะเป็นอาหาร ยา เครื่องสำอาง เครื่องมือแพทย์
 3. ผู้โชคดีที่ร่วมส่งเรียงความเข้าประกวด และผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารอบตัดสิน จำนวน 100 ท่าน จะได้รับของที่ระลึก แฟลชไดร์ฟ 4 GB อย่ารอช้า ! พบเจอการโฆษณาที่อวดอ้างสรรพคุณ ...จนหลงเชื่อซื้อมาใช้ อาทิ “หวังจะผอม หุ่นดี ผิวขาวใส ฉลาด ด้วยกาแฟ หรือเครื่องดื่มที่ผสมสารต่าง ๆ แต่ไม่ได้ตามหวัง” “กินยาลูกกลอน ยาแผนโบราณโฆษณาอวดอ้างรักษาสารพัดโรค แต่กลับเป็นโรคสารพัดให้รักษา” “ซื้อเตียงนวดอินฟราเรด เก้าอี้ไฟฟ้าสถิต รักษาอัมพาต เบาหวาน ความดัน แต่โรคกลับทรุด” “ใช้ครีมทาสิว-ฝ้า หวังผิวขาวผ่องสวยใสดังคำโฆษณา แต่หน้ากลับพังเสียโฉม “ ฯลฯ เล่าประสบการณ์...ส่งชิงรางวัลได้ทันที

รางวัล ( ของแต่ละกลุ่ม )

 • รางวัลชนะเลิศ 20,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศและประกาศนียบัตร
 • รองชนะเลิศอันดับ 1 10,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศและประกาศนียบัตร
 • รองชนะเลิศอันดับ 2 5,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศและประกาศนียบัตร
 • รางวัลชมเชย 2 รางวัล รางวัลละ 3,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศและประกาศนียบัตร

ระยะเวลาการจัดประกวด
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 10 มิถุนายน 2554

สถานที่ส่งผลงาน
ตู้ ปณ. 6 ปทจ.อ่อนนุช กรุงเทพฯ 10250

หลักเกณฑ์การประกวด

 1. ความยาวของเรียงความ 1 – 2 หน้ากระดาษ A 4 ( พิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ โดยใช้อักษร Cordia New ขนาด 16 )
 2. มีเนื้อหาสาระเกี่ยวข้องกับหัวข้อ เรื่องเล่า “ฝาก อย. เตือนภัย” โดยมีประเด็นตามที่แจ้งไว้ในกติกา
 3. เกณฑ์การตัดสินขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของเนื้อหา
 4. เนื้อหากระชับได้ใจความ การใช้สำนวนภาษาไทย ถูกต้องตามอักขระวิธี เหมาะสมสละสลวย และสื่อความหมายชัดเจน
 5. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

กติกา

 1. พิมพ์เป็นเรียงความเล่าเรื่องจริงของตนเองหรือบุคคลรู้จัก โดยเล่าถึงประสบการณ์การหลงเชื่อซื้อหรือใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่อยู่ในความดูแลของ อย. ได้แก่ อาหาร ยา เครื่องสำอางเครื่องมือแพทย์ ตามข้อความโฆษณา / คำชักชวน
 2. สิ่งที่ต้องปรากฏในเรียงความ ได้แก่ ประเภท / ชนิดของผลิตภัณฑ์ที่หลงเชื่อซื้อมาใช้ลักษณะข้อความโฆษณาที่จูงใจ ปัญหาที่พบ และ / หรืออันตรายที่ได้รับ ตลอดจนข้อคิดที่ได้รับและต้องการให้ อย. บอกต่อ เพื่อเตือนภัยผู้บริโภค
 3. เขียนชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก กรณีที่เป็นนักเรียนหรือนักศึกษาให้แนบสำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน / นักศึกษาพร้อมรับรองสำเนา ส่งมาพร้อมกับผลงานที่ส่งเข้าประกวด สำหรับประชาชนทั่วไป ให้แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมรับรองสำเนามาด้วย
 4. ส่งผลงานการประกวดได้ทางไปรษณีย์ โดยวงเล็บมุมซองด้านล่างซ้ายว่า “( ประกวดเรียงความ )” ทั้งนี้จะยึดตราประทับของไปรษณีย์เป็นสำคัญ

ประกาศผล
ภายใน 15 กรกฎาคม 2554 ทางจดหมาย และ http://www.oryor.com
หมายเหตุ : เรียงความที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารอบชิงชนะเลิศ ถือเป็นลิขสิทธิ์ของ อย. ที่จะ สามารถนำผลงานไปเผยแพร่ ตลอดจนดัดแปลง แก้ไข ให้เหมาะสมกับสื่อของ อย. ได้

เจ้าหน้าที่ อย. และผู้เกี่ยวข้องไม่สามารถร่วมกิจกรรมนี้ได้

 

หมดเขต: 
 10 มิถุนายน 2011 (ทั้งวัน)
แนะนำเมื่อ 18มี.ค. 54
0ความคิดเห็น
Share

แสดงความคิดเห็น

 

 

กรุณา Login เข้าระบบก่อนแสดงความคิดเห็น หรือสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่

 

 

จำนวนการเข้าชม: 5,141,712 ครั้ง