แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน Reading Culture Promotion Program

เข้าสู่ระบบ
ลืมรหัสผ่าน

ค้นหา

ข่าวสาร

สำนักงานสถิติแห่งชาติ จัดทำการสำรวจการอ่านหนังสือของประชากร พ.ศ. 2554 (สอป.๕๔) เดือนพฤษภาคม – มิถุนายน พ.ศ. 2554 นี้

สำนักงานสถิติแห่งชาติให้ความสำคัญเรื่องการอ่าน จัดทำการสำรวจการอ่านหนังสือของประชากร พ.ศ. 2554  (สอป.๕๔) 

เดือนพฤษภาคม –มิถุนายน พ.ศ. 2554 นี้  

         วันพุธที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2553   สำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้เชิญองค์กรต่าง ๆ เช่น สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย , สำนักนโยบายด้านการศึกษา มหภาค , สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน  ฯลฯ  เข้าร่วมประชุมพิจารณาแบบสอบถามการสำรวจการอ่านหนังสือของประชากร พ.ศ. 2554  (สอป.๕๔)  เดือนพฤษภาคม –มิถุนายน พ.ศ. 2554 โดยข้อมูลสำคัญที่จะทำการสำรวจ อาทิ  ข้อมูลส่วนตัว , ลักษณะทั่วไปของสมาชิกในครัวเรือน , การอ่านหนังสือของเด็กเล็ก , การอ่านหนังสือของประชากร  ฯลฯ 

 

    ทั้งนี้แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน  สสส. ได้นำหารือข้อมูลอื่น ๆที่จะเป็นตัวบ่งชี้สำคัญ  อาทิ  จำนวนหนังสือ   เด็กปฐมวัยในครัวเรือน , การแบ่งช่วงอายุผู้อ่าน 0-6 , 7-9  ฯลฯ , จำนวนร้านค้าจัดจำหน่ายหนังสือแต่ละจังหวัด , แหล่งการอ่าน , ห้องสมุด ฯลฯ  โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติจะรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการประชุมเพื่อปรับปรุงแบบสำรวจ ฯ ต่อไป

แนะนำเมื่อ 24ธ.ค. 53
0ความคิดเห็น
Share

แสดงความคิดเห็น

 

 

กรุณา Login เข้าระบบก่อนแสดงความคิดเห็น หรือสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่

 

 

จำนวนการเข้าชม: 5,040,977 ครั้ง