แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน Reading Culture Promotion Program

เข้าสู่ระบบ
ลืมรหัสผ่าน

ค้นหา

เรื่องเด่นจากแผนงาน

อานีสเป็นหัด

ผู้เขียน ผศ.นพ.เทอดพงศ์ ทองศรีราช และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 (2562) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 0 ความคิดเห็น

คู่มือพ่อแม่ พัฒนาลูกน้อยด้วยหนังสือ "ลูกรักกับหนังสือเล่มแรก" พิมพ์ครั้งที่ 1

ผู้เขียน ระพีพรรณ พัฒนาเวช 0 ความคิดเห็น

ความปลอดภัยทางน้ำ

ผู้เขียน 0 ความคิดเห็น

ผจญภัยในป่าฮาลาบาลา

ผู้เขียน ผศ.นพ.เทอดพงศ์ ทองศรีราช 0 ความคิดเห็น

ของหาย (ภาษามลายู)

ผู้เขียน คณะนักวิชาการพัฒนาชุดหนังสือ 0 ความคิดเห็น

หนังสืออยากมีเพื่อน (ภาษามลายู)

ผู้เขียน วัฒนาวดี พุ่มไชย 0 ความคิดเห็น

ปิดไฟหน่อยนะ (ภาษามลายู)

ผู้เขียน มูหัมหมัดฮาริส กาเหย็ม (เค้าโครงเรื่อง) 0 ความคิดเห็น

สามเหลี่ยมสนุก

ผู้เขียน ระพีพรรณ พัฒนาเวช 0 ความคิดเห็น

หนูจ๋าสิไปไส

ผู้เขียน ระพีพรรณ พัฒนาเวช 0 ความคิดเห็น

หนูจี๊ดติดจอ

ผู้เขียน ตุ๊บปอง เรืองศักดิ์ ปิ่นประทีป 0 ความคิดเห็น

โอ้โฮ...ฮิปโปตัวใหญ่

ผู้เขียน พี่มู 0 ความคิดเห็น

คู่มือดูแลสุขภาพฟันและช่องปากเจ้าตัวเล็ก ฟ ฟัน สนุกจัง

ผู้เขียน ทันตแพทย์หญิงหยาดฤทัย โก้สกุล 0 ความคิดเห็น

ยิ้มหวานหน่อยจ้ะ

ผู้เขียน 0 ความคิดเห็น

ฟ ฟัน แข็งแรง

ผู้เขียน จันทร์เพ็ญ สินสอน 0 ความคิดเห็น

แปรงฟันด้วยกันไหมจ๊ะ

ผู้เขียน จันทร์เพ็ญ สินสอน 0 ความคิดเห็น

ฟ ฟัน สนุกจัง

ผู้เขียน เปมิกา เรืองยิ่ง 0 ความคิดเห็น

ขอมงกุฎได้ไหม

ผู้เขียน พี่มู 0 ความคิดเห็น

อดัมกับฟาตีมา ตอน พิชิตเพลิงไหม้

ผู้เขียน อดัม ซาหดัม แวยูโซ๊ะ, จิบะห์ ชูวัยบะห์ เจะและ 0 ความคิดเห็น

นิทานใต้ทะเล

ผู้เขียน สุดใจ พรหมเกิด 0 ความคิดเห็น

เจี๊ยก เจี๊ยก ติดจอ

ผู้เขียน 0 ความคิดเห็น

ลูกรักกับหนังสือเล่มแรก (ฉบับปรับปรุง)

ผู้เขียน ระพีพรรณ พัฒนเวช 0 ความคิดเห็น

ป่าดอยบ้านของเรา

ผู้เขียน วิรตี ทะพิงค์แก 0 ความคิดเห็น

หนูน้อยไปดอยสุเทพ

ผู้เขียน ทัทยา 0 ความคิดเห็น

กราบดอยสุเทพ

ผู้เขียน ระพีพรรณ พัฒนเวช 0 ความคิดเห็น

อ่านสร้างสุข 27 : ห้องสมุดเด็กปฐมวัย

ผู้เขียน 0 ความคิดเห็น

อ่านสร้างสุข เล่ม 26 : 1,009 เล่ม วรรณกรรมเกื้อกูลโลก เกื้อกูลมนุษย์ เล่ม 2

ผู้เขียน 0 ความคิดเห็น

อ่านสร้างสุข 26 : 1,009 เล่ม วรรณกรรมเกื้อกูลโลก เกื้อกูลมนุษย์ เล่มที่ 1

ผู้เขียน 1 ความคิดเห็น

อ่านสร้างสุข 25 : ปลดล็อกวิกฤตพัฒนากรเด็กปฐมวัยด้วยการอ่าน

ผู้เขียน 0 ความคิดเห็น

อ่านสร้างสุข 22 : การ์ตูนศิลปะทรงพลัง สร้างยอดนักอ่าน

ผู้เขียน 0 ความคิดเห็น

อ่านสร้างสุข 18 : Gen A พลังอ่านเปลี่ยนเมือง

ผู้เขียน 0 ความคิดเห็น

อ่าน...กรุงเทพฯ

ผู้เขียน เครือข่ายการ์ตูนไทยสร้างสรรค์สังคม 0 ความคิดเห็น

ฉึกฉัก ฉึกฉัก ฉบับปรับปรุง

ผู้เขียน ตุ๊บปอง 0 ความคิดเห็น

เมืองศิลปะมหาสนุก

ผู้เขียน จันทร์เพ็ญ สิญสอน 0 ความคิดเห็น

จะไปไหนจ๊ะ

ผู้เขียน สุรอยยา สถิตานนท์ 0 ความคิดเห็น

ปิดไฟหน่อยนะ

ผู้เขียน มูหัมหมัดฮาริส กาเหย็๋ม 0 ความคิดเห็น

ทุกมื้ออร่อยจัง

ผู้เขียน อัมรา เรืองศิริ 0 ความคิดเห็น

ตูมตูม บานบาน

ผู้เขียน นภาพร ครองธรรม 0 ความคิดเห็น

พ่อช้างผู้หวังดี

ผู้เขียน ตุ๊บปอง 0 ความคิดเห็น

หนังสืออยากมีเพื่อน

ผู้เขียน วัฒนาวดี พุ่มไชย 0 ความคิดเห็น

แนวแนะการปฏิบัติเพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะเด็กปฐมวัย ด้วยการบูรณาการอย่างมีส่วนร่วม

ผู้เขียน 0 ความคิดเห็น

หนูเจ็ดสี

ผู้เขียน สมบุญ เลาย้าง 0 ความคิดเห็น

สี่สหายสู้สู้

ผู้เขียน วิสุทธิ์ บุญเกษมสันติ 0 ความคิดเห็น

ลูกไก่ใจงู

ผู้เขียน ไพฑูรย์ ทองดี 0 ความคิดเห็น

ยักษ์กินน้ำตา

ผู้เขียน เปี๊ยก ชวลิต 0 ความคิดเห็น

หนูมาลีกับสีฝุ่น

ผู้เขียน สุดใจ พรหมเกิด สมบัติ คิ้วฮก 0 ความคิดเห็น

หมาป่ากับลูกแกะ

ผู้เขียน โอม รัชเวทย์ 0 ความคิดเห็น

กระต่ายไม่ตื่นตูม

ผู้เขียน พาณี อิทธิบำรุงรักษ์ 0 ความคิดเห็น

มองบน

ผู้เขียน ณรงค์ จรุงธรรมโชติ 0 ความคิดเห็น

วัยปั่นป่วน ก๊วนสาวแชร์

ผู้เขียน จีรพงษ์ ศรนคร 0 ความคิดเห็น

กระต่ายอวกาศ

ผู้เขียน อินทรายุทธ เทพคุณ 0 ความคิดเห็น

ไซเบอร์แลนด์ แดนมหัศจรรย์

ผู้เขียน 0 ความคิดเห็น

เด็กชายจงกลม

ผู้เขียน อิทธิวัฐก์ สุริยมาตร์ 0 ความคิดเห็น

ยอดมนุษย์พลังโซเชียล

ผู้เขียน วิรัตน์ ยืนยงพัฒนากิจ 0 ความคิดเห็น

ดีลีท

ผู้เขียน สละ นาคบำรุง 0 ความคิดเห็น

อ่านสร้างสุข 20 : พลังจิตใต้สำนึก สร้างหนูน้อยพลังใจเข้มแข็ง

ผู้เขียน 0 ความคิดเห็น

กุ๊กไก่เป็นหวัด

ผู้เขียน ตุ๊บปอง 0 ความคิดเห็น

กระจิบท้องเสีย

ผู้เขียน ตุ๊บปอง 0 ความคิดเห็น

อ่านสร้างสุข 24 : เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน

ผู้เขียน 0 ความคิดเห็น

อ่านสร้างสุข 23 : ปักธง Growth Minset

ผู้เขียน แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. 0 ความคิดเห็น

วรรณกรรม 50 ที่ต้องได้อ่านก่อนโต

ผู้เขียน 0 ความคิดเห็น

เรือน้อย

ผู้เขียน วิภา สิทธิเวช / ครูชีวัน วิสาสะ 0 ความคิดเห็น

จะไปไหนจ๊ะ 2 ภาษา ภาษาไทย-มลายู (รูปเขียนยาวี)

ผู้เขียน สุรอยยา สถิตานนท์ 0 ความคิดเห็น

จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน

ผู้เขียน ชมัยภร แสงกระจ่าง 0 ความคิดเห็น

นกพิราบผู้เสียสละ

ผู้เขียน ชมัยภร แสงกระจ่าง 0 ความคิดเห็น

งูใหญ่ผู้ซื่อสัตย์

ผู้เขียน ชมัยภร แสงกระจ่าง 0 ความคิดเห็น

ปิดทีวีไปกินข้าว หญิง

ผู้เขียน ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) 0 ความคิดเห็น

ปิดทีวีไปกินข้าว ชาย

ผู้เขียน ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) 0 ความคิดเห็น

ไปว่ายน้ำ หญิง

ผู้เขียน ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) 0 ความคิดเห็น

กินยาเวลาที่ไม่สบาย หญิง

ผู้เขียน ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) 0 ความคิดเห็น

กินยาเวลาที่ไม่สบาย ชาย

ผู้เขียน ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) 0 ความคิดเห็น

ไปโรงเรียน หญิง

ผู้เขียน ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) 0 ความคิดเห็น

ไปโรงเรียน ชาย

ผู้เขียน ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) 0 ความคิดเห็น

กินผักได้นะ หญิง

ผู้เขียน ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) 0 ความคิดเห็น

กินผักได้นะ ชาย

ผู้เขียน ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) 0 ความคิดเห็น

ตัดเล็บกันเถอะ หญิง

ผู้เขียน ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) 0 ความคิดเห็น

ตัดเล็บกันเถอะ ชาย

ผู้เขียน ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) 0 ความคิดเห็น

ไปห้างสรรพสินค้า หญิง

ผู้เขียน ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) 0 ความคิดเห็น

ไปห้างสรรพสินค้า ชาย

ผู้เขียน ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) 0 ความคิดเห็น

หนูไปหาหมอ หญิง

ผู้เขียน ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) 0 ความคิดเห็น

ผมไปหาหมอ

ผู้เขียน ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) 0 ความคิดเห็น

หนูดีใจมากเลย

ผู้เขียน อนันต์ เตมีศักดิ์ 0 ความคิดเห็น

"เสือน้อย"น่ารัก

ผู้เขียน สมมาตร ระเวกโฉม 0 ความคิดเห็น

วาดรูปกับพ่อ

ผู้เขียน สาธิต หลิ่มจ่าง 0 ความคิดเห็น

พ่อนกในป่าใหญ๋

ผู้เขียน สิทธิชัย แพทย์ประทุม 0 ความคิดเห็น

นกเพื่อนมด

ผู้เขียน เต็ก เหล่าธีรพงษ์ 0 ความคิดเห็น

กา

ผู้เขียน ธีรพงศ์ วงษ์ดี 0 ความคิดเห็น

ไปชื้อขนม หญิง

ผู้เขียน ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) 0 ความคิดเห็น

อ่านสร้างสุข 21 : การอ่านมหัศจรรย์ แห่งสุขภาพ - สุขชีวิต

ผู้เขียน พิรุณ อนวัชศิริวงศ์ 0 ความคิดเห็น

ไปชื้อขนม ชาย

ผู้เขียน ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) 0 ความคิดเห็น

นอนหลับนะ (หญิง)

ผู้เขียน ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) 0 ความคิดเห็น

นอนหลับนะ (ชาย)

ผู้เขียน ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) 0 ความคิดเห็น

พัฒนาทักษะสมอง EF ด้วยการอ่าน

ผู้เขียน สุภาวดี หาญเมธี 0 ความคิดเห็น

อ่านสร้างสุข 19 : Best Practice - ยุทธวิธีใหม่ นวัตกรรมโดนใจของห้องสมุดนานาประเทศ

ผู้เขียน แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน 0 ความคิดเห็น

ทุกมื้ออร่อยจัง

ผู้เขียน อัมรา เรืองศิริ 0 ความคิดเห็น

หนังสืออยากมีเพื่อน

ผู้เขียน วัฒนาวดี พุ่มไชย 0 ความคิดเห็น

เปิดโลกอ่านสร้างสุข จากโรงเรียนสู่ชุมชน

ผู้เขียน 0 ความคิดเห็น

อ่านสร้างสุข 17: บทกวีกลางดวงใจ

ผู้เขียน ชมัยพร แสงกระจ่าง คัดสรรและรวบรวม 0 ความคิดเห็น

หนังสือคัดสรร ๑๐๘ หนังสือดีเพื่อสร้างเสริมการพัฒนาหน้าต่างแห่งโอกาสวัย ๙-๑๒ ปี

ผู้เขียน แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน 0 ความคิดเห็น

หมวกข้าวปุก

ผู้เขียน นิทานทำมือจากเรื่องเล่าของชนเผ่าดาราอาง 0 ความคิดเห็น

พ่อหวึ่งผู้ฆ่าหมี

ผู้เขียน นิทานทำมือจากเรื่องเล่าของชนเผ่าดาราอาง 0 ความคิดเห็น

แม่เฒ่าคนซื่อกับงูเทวดา

ผู้เขียน เรื่องเล่าของชนเผ่าลาหู่ 1 ความคิดเห็น

นางดอยเงิน

ผู้เขียน เรื่องเล่าของชนเผ่าดาราอาง 0 ความคิดเห็น

แม่เฒ่าผู้ไม่รักษาสัญญา

ผู้เขียน เรื่องเล่าของชนเผ่าลาหู่ 0 ความคิดเห็น

ไอ้ไข่ สามีของหญิงทั้งหลาย

ผู้เขียน เรื่องเล่าของชนเผ่าลาหู่ 1 ความคิดเห็น

อากล้งกับอีเห็น

ผู้เขียน นิทานทำมือจากเรื่องเล่าของเผ่าดาราอาง 0 ความคิดเห็น

ความรักของพญานาค

ผู้เขียน นิทานเล่าขานสืบทอดโดย นายจะบือ ไอส่า สู่ นางสาวนาจ๋า ไอส่า (ลูกสาว) 0 ความคิดเห็น

อ่านสร้างสุข 12 : วรรณกรรมก่อเกื้้อมนุษยภาพ

ผู้เขียน แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. 0 ความคิดเห็น

อ่านสร้างสุข 13 : ปลุกหัวใจหมอ ด้วยวรรณกรรม เรื่องเล่ากับก้าวใหม่ในหลักสูตรแพทย์

ผู้เขียน แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. 0 ความคิดเห็น

อ่านสร้างสุข 11 : สร้างพลเมืองเด็กด้วยหนังสือ

ผู้เขียน 0 ความคิดเห็น

อ่านสร้างสขุ 16 : 10 ปีหนังสือเล่มแรก 10...ปีที่พ่อแม่ลูกมีความสุขร่วมกันในโลกของหนังสือ

ผู้เขียน คุณเรืองศักดิ์ ปิ่นประทีป 0 ความคิดเห็น

อ่านสร้างสุข 15 : พ่ออ่าน บ้านอุ่น

ผู้เขียน คุณเรืองศักดิ์ ปิ่นประทีป 0 ความคิดเห็น

อร้อย อร่อย

ผู้เขียน ตุ๊ปปอง 0 ความคิดเห็น

33 กิจกรรมเด่น 17 ยุวทูตการอ่าน

ผู้เขียน 0 ความคิดเห็น

แผ่นพับโครงการ "๑ อ่านล้านตื่น"

ผู้เขียน 0 ความคิดเห็น

หกลืมตน

ผู้เขียน ลัดดาวัลย์ นาขันที 0 ความคิดเห็น

ตัวเลขซุกซน

ผู้เขียน สองขา 0 ความคิดเห็น

ตัวเลขเป็นอะไร

ผู้เขียน ครูชีวัน วิสาสะ 0 ความคิดเห็น

ชวนอ่าน 108 การ์ตูนไทย-การ์ตูนเทศ

ผู้เขียน อ.นับทอง ทองใบ 0 ความคิดเห็น

อ่านสร้างสุข 14 : อ่านสร้างสุข เพื่อเด็ก LD

ผู้เขียน แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. 0 ความคิดเห็น

แผ่นพับแนะนำหนังสือคัดสรร 108 หนังสือดีเพื่อสร้างเสริมการพัฒนาหน้าต่างแห่งโอกาสวัย 6-9 ปี

ผู้เขียน แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. 0 ความคิดเห็น

มาล้างมือกันเถอะ

ผู้เขียน ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) 2 ความคิดเห็น

สวัสดี

ผู้เขียน ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) 0 ความคิดเห็น

ผมไปตัดผม

ผู้เขียน ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) 0 ความคิดเห็น

ทิ้งขยะที่ไหน

ผู้เขียน ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) 0 ความคิดเห็น

สวัสดี

ผู้เขียน ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) 0 ความคิดเห็น

ผมนั่งรอได้

ผู้เขียน ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) 0 ความคิดเห็น

หนูแปรงฟันทุกวัน

ผู้เขียน ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) 0 ความคิดเห็น

หนูไปตัดผม

ผู้เขียน ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) 0 ความคิดเห็น

ทิ้งขยะที่ไหน

ผู้เขียน ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) 0 ความคิดเห็น

เก็บรองเท้าที่ไหน

ผู้เขียน ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) 0 ความคิดเห็น

หนูนั่งรอได้

ผู้เขียน ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) 0 ความคิดเห็น

มาล้างมือกันเถอะ

ผู้เขียน ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) 0 ความคิดเห็น

เก็บรองเท้าที่ไหน

ผู้เขียน ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) 0 ความคิดเห็น

ผมแปรงฟันทุกวัน

ผู้เขียน ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) 0 ความคิดเห็น

ลูกรัก กับ หนังสือเล่มแรก

ผู้เขียน ระพีพรรณ พัฒนาเวช 0 ความคิดเห็น

แก่นสาระและสุนทรียภาพ หนังสือเด็กปฐมวัย เพื่อการพัฒนาคุณภาพเด็กและสังคมไทย

ผู้เขียน พิรุณ อนวัชศิริวงศ์ 0 ความคิดเห็น

ดูลี่ ไดโนเสาร์ซ่า ฮาสุดขั้ว เล่ม 1 ตอนเจาะเวลาหาไดโนเสาร์

ผู้เขียน คิมซูจอง 1 ความคิดเห็น

อีเล้งเค้งโค้ง ลุยน้ำท่วม

ผู้เขียน ครูชีวัน วิสาสะ 0 ความคิดเห็น

อ่านสร้างสุข 9 : โรงเรียนสร้างสุข

ผู้เขียน แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน 0 ความคิดเห็น

อ่านสร้างสุข 10 : บทกวี พลังรักษ์สุขภาวะ กายใจ และจิตวิญญาณ

ผู้เขียน แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. 0 ความคิดเห็น

ใจสนุกตูน ฉบับ น้ำลดน้ำใจผุด

ผู้เขียน ใจสนุก เครือข่ายการ์ตูนไทยสร้างสุข 0 ความคิดเห็น

คือฉัน คือเธอ คือความงดงาม

ผู้เขียน กลุ่มเสกสื่อเสกฝันเพื่อวันพรุ่ง คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 0 ความคิดเห็น

อ่านสร้างสุข 8 : อุบัติการณ์นิตยสารเด็กในเมืองไทย - ในโลก

ผู้เขียน แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. 0 ความคิดเห็น

เปิด ๑๐๘ หนังสือดี - ๑

ผู้เขียน แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. 0 ความคิดเห็น

อ่านสร้างสุข 7 : สู่รุ่งอรุณของหนังสือโรงเรียน

ผู้เขียน แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. 0 ความคิดเห็น

อ่านสร้างสุข 6 : สร้างสรรค์หนังสือด้วยมือพ่อแม่

ผู้เขียน แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. 0 ความคิดเห็น

อ่านสร้างสุข 5 : หนังสือเชื้อเพลิงที่ช่วยต่อเติมไฟฝันให้เป็นจริง

ผู้เขียน แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน 0 ความคิดเห็น

อ่านสร้างสุข 4 : สร้างวัฒนธรรมการอ่าน สร้างการอ่านให้เป็นวัฒนธรรม

ผู้เขียน แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. 6 ความคิดเห็น

อ่านสร้างสุข 3 : อ่านกันทั้งเมือง อ่านกันทั่วโลก

ผู้เขียน แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. 0 ความคิดเห็น

อ่านสร้างสุข 2 : หนังสือก่อเกิดแรงบันดาลใจ สู่การให้และการแบ่งปัน

ผู้เขียน แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน 1 ความคิดเห็น

หนังสือคัดสรร ๑๐๘ หนังสือดี

ผู้เขียน แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. 0 ความคิดเห็น

อ่านสร้างสุข 1 : มหัศจรรย์แห่งการอ่าน ฐานพลังการพัฒนาสมองและศักยภาพมนุษย์

ผู้เขียน แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน 0 ความคิดเห็น

คุณเต่าพูดเพราะ (เด็กหญิง)

ผู้เขียน น้าเมฆ 0 ความคิดเห็น

หนังสือคัดสรร 108 หนังสือดี ฯ ที่แบ่งตามช่วงวัย

ผู้เขียน รศ.ถิรนันท์ - พิรุณ อนวัชศิริวงศ์ 1 ความคิดเห็น

หลวงปู่จรัญกับเณรน้อยช่างคิด

ผู้เขียน Cnx 0 ความคิดเห็น

ข้าวไข่เจียว เดี๋ยวเดียวอร่อยจัง

ผู้เขียน พรอนงค์ นิยมค้า (เรื่อง) / ภัทรีดา ประสานทอง (ภาพ) 0 ความคิดเห็น

โรงเรียนเม็ดกวยจี๊ 3

ผู้เขียน อิทธิวัฐก์ สุริยมาตย์ 1 ความคิดเห็น

โรงเรียนเม็ดกวยจี๊ 2

ผู้เขียน อิทธิวัฐก์ สุริยมาตย์ 0 ความคิดเห็น

แสงแดดผู้ใจดี

ผู้เขียน ธันยา บรอคเคลแมน 0 ความคิดเห็น

ข่าวสาร

มหกรรม “เปิดพื้นที่สร้างสรรค์ เด็กเยาวชน อยู่ดี มีสุข และปลอดภัย”  ณ หอประชุมหลังเล็ก มรฏ.ยะลา วันที่ 21 ก.ย.62

มหกรรม “เปิดพื้นที่สร้างสรรค์ เด็กเยาวชน อยู่ดี มีสุข และปลอดภัย” ณ หอประชุมหลังเล็ก มรฏ.ยะลา วันที่ 21 ก.ย.62

แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. เข้าร่วมหนุนเสริม มหกรรม “เปิดพื้นที่สร้างสรรค์ เด็กเยาวชน อยู่ดี มีสุข และปลอดภัย” จัดขึ้น ณ หอประชุมหลังเล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2562

เผยแพร่เมื่อ 27 ก.ย. 62 | 0 comment อ่านต่อ
ผลงานชุดหนังสือฝึกอ่านตามระดับ "อ่าน อาน อ๊าน" ได้รับรางวัล  “TMF AWARDS 2019”  ประเภทสื่อสร้างสรรค์ภาษาถิ่น

ผลงานชุดหนังสือฝึกอ่านตามระดับ "อ่าน อาน อ๊าน" ได้รับรางวัล “TMF AWARDS 2019” ประเภทสื่อสร้างสรรค์ภาษาถิ่น

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562 ผลงานชุดหนังสือฝึกอ่านตามระดับ "อ่าน อาน อ๊าน" สร้างสรรค์ผลงานโดย มูลนิธิสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ได้รับรางวัล “TMF AWARDS 2019” ประเภทสื่อสร้างสรรค์ภาษาถิ่น ในงานรวมพลังสื่อสร้างสรรค์สังคมไทยประจำปี 2562 ภาคกลาง “ผนึกกำลังสื่อสร้างสรรค์ สร้างนิเวศสื่อที่ดี” ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์

เผยแพร่เมื่อ 22 ก.ย. 62 | 0 comment อ่านต่อ
ประชุมปฏิบัติการ โครงการสานพลังภาคีเพื่อเสริมสร้างศักยภาพพัฒนาการเด็กปฐมวัย ณ โรงแรม วังจันทน์ ริเวอร์วิว  วันที่ 17 ก.ย. 62

ประชุมปฏิบัติการ โครงการสานพลังภาคีเพื่อเสริมสร้างศักยภาพพัฒนาการเด็กปฐมวัย ณ โรงแรม วังจันทน์ ริเวอร์วิว วันที่ 17 ก.ย. 62

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562 แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. ร่วมกับ เครือข่ายศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน และเครือข่ายพัฒนาเด็กปฐมวัย สปสช.เขต 2 พิษณุโลก จัดประชุมปฏิบัติการ โครงการสานพลังภาคีเพื่อเสริมสร้างศักยภาพพัฒนาการเด็กปฐมวัย ณ โรงแรม วังจันทน์ ริเวอร์วิว

เผยแพร่เมื่อ 19 ก.ย. 62 | 0 comment อ่านต่อ
กองทุนพัฒนาสื่อฯร่วม"วธ.-ภาคีเครือข่าย" เปิดเวทีภาคกลาง"ขับเคลื่อนสื่อปลอดภัย"

กองทุนพัฒนาสื่อฯร่วม"วธ.-ภาคีเครือข่าย" เปิดเวทีภาคกลาง"ขับเคลื่อนสื่อปลอดภัย"

วันที่ 18 กันยายน 2562 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ กรุงเทพฯ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พร้อมด้วยภาคีเครือข่าย ร่วมจัดกิจกรรม รวมพลังสื่อสร้างสรรค์สังคมไทยประจำปี 2562 ภาคกลาง “ผนึกกำลังสื่อสร้างสรรค์ สร้างนิเวศสื่อที่ดี” เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมขับเคลื่อน งานพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ใน 4 ภูมิภาค

เผยแพร่เมื่อ 19 ก.ย. 62 | 0 comment อ่านต่อ
มหกรรมการอ่านแห่งชาติ ครั้งที่ 3  หนุนพลังร่วมกับ งานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้อุบลราชธานี ครั้งที่ 11  สร้างกระแสอ่านหนังสือให้ลูกฟังในภูมิภาค

มหกรรมการอ่านแห่งชาติ ครั้งที่ 3 หนุนพลังร่วมกับ งานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้อุบลราชธานี ครั้งที่ 11 สร้างกระแสอ่านหนังสือให้ลูกฟังในภูมิภาค

แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เครือข่ายแผนแม่บทส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ของไทย และเครือข่ายส่งเสริมการอ่าน ทั้งภาครัฐและเอกชนกว่า 40 องค์กร หนุนจัดงาน“มหกรรมการอ่านแห่งชาติ ครั้งที่ 3 : มหัศจรรย์การอ่านเพื่อเด็กปฐมวัยในภูมิภาค” ร่วมกับงานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้อุบลราชธานี ครั้งที่ 11 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 - 18 สิงหาคม 2562 บริเวณชั้น 3 และ 5 สุนีย์ทาวเวอร์ จังหวัดอุบลราชธานี

เผยแพร่เมื่อ 26 ส.ค. 62 | 0 comment อ่านต่อ
ข่าวสารอื่นๆ

บทความงานวิจัย

บทความ

อ่านบทความต่อ
บทความงานวิจัยอื่นๆ

แหล่งการอ่าน

Seat2 Cup Coffee ที่อยู่G อาคารชาญอิสสระ 2 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ (ระหว่างซอยทองหล่อ และซอยเอกมัย เบอร์โทรศัพท์086-316 6629 http://www.seat2cup.com/ เวลาทำการวันจันทน์ถึงศุกร์เวลา 6:30 am - 6:30 pm
"ก.เอ๋ย ก.กาแฟ" ที่อยู่167/3 ซ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า 19 ถ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า แขวงอรุณอัมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม. เบอร์โทรศัพท์02-8824003 081-9049181 http://www.facebook.com/korkafair เวลาทำการทุกวัน เวลา 10.00-23.00 น.
ร้านกาแฟบ้านบางอ้อ ที่อยู่236 ซอย จรัญสนิทวงศ์ 84 จรัญสนิทวงศ์ บางอ้อ บางพลัด กรุงเทพฯ 10700 เบอร์โทรศัพท์028790076 , 0869920100 http://th-th.facebook.com/baanbangaor.coffee เวลาทำการเปิดทุกวัน จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.00 - 20.00 น. และ เสาร์ - อาทิตย์ เวลา 10.00 - 20.00 น.
My cafe' The Library ที่อยู่ที่ตั้ง : ชั้น 1 นวมินทร์ ซิตี้ อเวนิว ลาดพล้าว เบอร์โทรศัพท์02-907220 เวลาทำการ11.00 - 23.00 น.
ไล-บรา-รี่ ที่อยู่70 ซอยพระราม 9 (ซอย 41) ถนนพระราม 9 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 สาขา : ถนนพระราม 9 เบอร์โทรศัพท์027183993,0814986181 http://www.facebook.com/librarycafe เวลาทำการ10:00 - 21:00 น.
แนะนำแหล่งการอ่าน แหล่งการอ่านอื่นๆ

สื่อส่งเสริมการอ่าน

รายการอ่านเอาเรื่อง รายการใหม่มีสาระความรู้น่าสนใจเหมาะสำหรับเด็กและเยาวชน น้องๆ หรือผู้ปกครองที่สนใจ http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dmkid2010&month=11-06-2010&group=1&gblog=1
วิทยุศึกษา FM 92 ฟังวิทยุศึกษา เสริมสร้างปัญญา พัฒนาชีวิต http://www.moeradiothai.net/home.php?webid=1
วิทยุการศึกษาและพัฒนาอาชีพ โดยสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา http://www.r-radionetwork.net/
ท้าให้อ่าน ‘ท้าให้อ่าน’ เกมโชว์รูปแบบใหม่ที่กระตุ้นให้เด็กไทยเกิดแรงบันดาลใจในการอ่านหนังสือ http://www.youtube.com/user/readthai
"โลกนักอ่าน บ้านนักเขียน" "โลกนักอ่าน บ้านนักเขียน" ผลิตโดย : สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย http://www.youtube.com/watch?v=sgi5nAx5YMY
แนะนำสื่อส่งเสริมการอ่าน สื่อส่งเสริมการอ่านอื่นๆ
จำนวนการเข้าชม: 7,717,373 ครั้ง